Lyft

Du är här

Våra lyftutbildningar hittar du här:

Säkra lyft

Utbildningen ger grundläggande förståelse i hur ett lyft fungerar teoretiskt, hela vägen från planering av ett lyft till underhåll och dokumentation av utrustning. Objekten som berörs är enklare lyftanordningar typ telfrar, pelarsvängkranar, lättbanesystem för kranar.

Utbildningen vänder sig även till personer som arbetar som lastkopplare m.m. Denna utbildning är basen för en säkra lyftutbildning och är gjord för att uppfylla kraven i AFS 2006:6 - Användning av lyftanordningar och lyftredskap där det ställs krav på dokumenterad kunskap.

Antal dagar: ½ dag
Pris: 1 800 kronor exkl. moms

Klicka här för att fylla i en intresseanmälan/offertförfrågan >>

 

 

Traversförarutbildning

Denna utbildning är en påbyggnadsdel till säkralyfts basutbildning. I utbildningen ingår momenten att handha en traverskran med hängmanöverdon och radiostyrning. Eleven får en förståelse om en traverskrans egenskaper, radiostyrning, tillsyn, och handhavande både praktisk som teoretiskt. Denna utbildning slutförs med uppkörning för att erhålla förarbevis.
(Företagsanpassad utbildning).

Pris: enligt offert

Klicka här för att fylla i en intresseanmälan/offertförfrågan >>

 

Användning av fordonslyft

Att lyfta en bil med pelarlyft, SAX-lyft eller annat lyftverktyg ska utföras av personal med dokumenterad kompetens. Denna utbildning ger en inblick i vilka moment som bör säkras under lyftet – allt från lyftens konstruktion till bilens placering. Vi går även igenom hur man bör utföra sin dagliga tillsyn på lyften och hur denna bör dokumenteras, allt för att ha en säker arbetsplats.
Denna utbildning sker på plats hos er. Kontakta oss för mer information, 010 - 455 1515.

Antal dagar: ½ dag
Pris: enligt offert

Klicka här för att fylla i en intresseanmälan/offertförfrågan >>

 

Fallskydd vid arbete på arbetsplattform, tak och stege

AFS 2006:6 kräver dokumenterad kunskap för den som i sitt arbete använder en mobil arbetsplattform, befinner sig på exempelvis tak, stege eller annan förhöjd arbetsplats. Utbildningen innehåller teoretiska och praktiska övningar. Den teoretiska delen ger kunskap om regler, rutiner kring skötsel och underhåll av utrustning samt informerar om riskerna och hur fall ska förebyggas och hanteras. I utbildningen tillämpas praktiska övningar som omfattar justering/anpassning av det personliga fallskyddet, av säkra kopplingspunkter, nedtagning av nödställd, första hjälpen med mera.

Antal dagar: 1 dag
Pris: enligt offert

Klicka här för att fylla i en intresseanmälan/offertförfrågan >>

 

Användning av arbetsutrustning

Utbildningen går igenom hur man gör en riskbedömning enligt föreskriften för att säkerställa att arbetsutrustning uppfyller dessa krav. Syftet med denna utbildning är att deltagarna ska förstå vad föreskriften innebär för olika verksamheter. Vi går ingående igenom hur man ska göra en riskbedömning enligt förskriften, gränsdragning vid ombyggnad av exempelvis en maskin (CE-märkning eller inte) och dokumentation enligt föreskriften. Utbildningen riktar sig till konstruktörer och brukare av arbetsutrustning.

Antal dagar: 1 dag
Pris: enligt offert

Klicka här för att fylla i en intresseanmälan/offertförfrågan >>

 

Mobila arbetsplattformar

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2006:6 § 29 krävs dokumenterad utbildning för den som arbetar från en arbetsplattform. Utbildningen ger dig trygghet i att planera, organisera och utföra arbeten från en arbetsplattform på säkert sätt, oavsett om du är ansvarig, kör eller arbetar med plattformar.

Utbildningen innehåller förutom genomgång av regelverk m.m. även praktiska moment där du får träna i att hantera olika arbetsplattformar. Efter genomgången utbildning erhålls nordiskt förarbevis. Om du använder fallskydd vid arbete från mobil arbetsplattform bör du komplettera med vår fallskyddsutbildning.

Antal dagar: 1 dag
Pris: enligt offert

Klicka här för att fylla i en intresseanmälan/offertförfrågan >>

 

Repetitionsutbildning för mobila arbetsplattformar enligt LUR (Liftutbildningsrådet)

Enligt SS-ISO 18878:2013 ska arbetsgivaren försäkra sig om att föraren av en mobil arbetsplattform är examinerad eller återexaminerad till relevant kompetensnivå. I standarden anges giltigheten för förarcertifikatet till 5 år. Denna utbildning riktar sig till den som behöver återexamineras. Utbildningen ger trygghet i att planera, organisera och utföra arbeten från en arbetsplattform på ett säkert sätt, oavsett om deltagaren är ansvarig, kör eller arbetar med olika plattformar. Utbildningen innehåller teoretiska och praktiska moment där du får träna i att hantera olika arbetsplattformar. Efter genomgången utbildning erhålls ett nordiskt förarbevis.

Antal dagar: ½ dag
Pris: enligt offert

Klicka här för att fylla i en intresseanmälan/offertförfrågan >>
 

Roller-Ansvar på en arbetsplats där lyftanordningar används

Utbildningen går igenom vilka lagkrav som gäller när man skall använda sk. lyftanordningar. Vi tittar på vem som har ansvaret vid ett lyft med t ex en mobilkran, traverskran och/eller en mobil arbetsplattform. Vi förklarar innebörden av orden skyddsrond och arbetstillstånd och utreder vem som har samordningsansvaret när t ex flera mobilkranar arbetar inom samma område. Vi lär oss hur man utför och följer upp en riskanalys vid ett lyftmoment. Utbildningen riktar sig till personal som har ansvar för hantering av lyftanordningar på en arbetsplats.

Antal dagar: 1 dag
Pris: enligt offert

Klicka här för att fylla i en intresseanmälan/offertförfrågan >>

Kontaktperson

Carina Johansson

Tel.
010 - 455 1515