Papper & Massa

Du är här

Det lönar sig att fokusera på rätt saker

Maximera säkerhet och minimera stopp

För att kunna maximera säkerheten och minimera stilleståndstiden inom pappers- och massaindustrin krävs unik kompetens. Det handlar inte bara om traditionell besiktning och provning, utan om att inspektera rätt saker och använda rätt provningsmetoder. Sist men inte minst handlar det om att kunna dokumentera och kommunicera resultaten. Kunskap och erfarenhet inom branschen är A och O.

- Det är roligt när kunderna ser nyttan med vårt sätt att arbeta. Och att vår grupp inom papper & massa ständigt växer tyder väl på att vi gör rätt, säger Anders Olsson, ansvarig för Papper & Massa.

FAKTA:
DEKRA genomför inspektioner, livslängd- och statusbedömningar för bland annat sodapannor, barkpannor, kokare och indunstare.

Livslängd & Haveri
Kontaktperson

Anders Olsson

Tel.
010 - 455 1418