Historia

Du är här

 • 125 år av säkerhetsrelaterat arbete

  Den 23 februari 1895 bildades Södra Sveriges Ångpanneförening, den första i sitt slag. Avsikten var att genom återkommande besiktningar förhindra olyckor. 30 år senare bildas Deutcher Kraftfahrzeugs-überwachungs verein (förkortat DEKRA) i Berlin, Tyskland. Även i detta fall var avsikten att förhindra olyckor, men här handlade det om lastbilar som körde av vägen och dyrbar last gick i spillo och inte om exploderande ångpannor.

  År 1975 antogs en ny lag för nationella kontrollorgan i Sverige och 1977 bildade den svenska staten ”Statens Anläggningsprovning”, SA. Ångpanneföreningen berövades därmed sin grundläggande föreningsverksamhet och inriktade sig på att överleva på andra villkor. Men för 20 år sedan, år 1995 avskaffades besiktningsmonopolet och ÅF-Kontroll bildades.

  DEKRA förvärvade ÅF-kontroll i mars 2010 och det var ett stort steg i sin expansion mot industrisidan.
  – Att ingå i DEKRA-koncernen passar oss mycket bra, vi står för samma värdegrund och jobbar för långsiktighet. Vi har även samma inställning, att utmana monopol. Jag vågar påstå att vi har en betydande roll till att branschen drivs framåt, berättar Christian Sivertsen, VD för DEKRA Industrial AB.

   
 • Historia i korthet

  Idag - Ett av världens ledande företag inom säkerhet

  2010 - DEKRA förvärvar ÅF-Kontroll AB

  1998 - Internationell expansion påbörjas

  1995 - ÅF-kontroll bildas efter att besiktningsmonopolet avskaffades i Sverige 

  1970 - Återkommande bilbesiktning startas

  1925 - DEKRA Deutcher Kraftfahrzeugs-überwachungs verein bildas

  1895 - Södra Sveriges Ångpanneförening bildas