Livslängd & Haveri

Du är här

En rätt hanterad skada kan öka livslängden

Att förstå är att man slipper gissa

Ibland ställs det höga krav på att kunna ta beslut baserade på fakta. Kan vi fortsätta att köra anläggningen trots ett mindre haveri eller riskerar vi säkerheten? Det krävs förståelse för både processer och material för att kunna ta fram rätt data. DEKRA gör haveriutredningar och livslängdsbedömningar baserade på ex; inspektion-, material- och korrosionskunskap, hållfasthetsberäkningar samt genom olika provningsmetoder.

Vi har ett unikt nätverk som tillsammans kan lösa de mest kluriga frågeställningarna. Vi ger oss inte innan vi har hittat så mycket bakgrundsfakta att vi kan ge en rimlig förklaring och råd, säger Bernt Åke Johansson.

Materialteknik och haveriutredning bidrar till att kunders anläggningar blir säkrare och minskar riskerna för oväntade haverier genom att ge kostnadseffektiva rekommendationer för rätt förebyggande underhåll för en lång och säker drift.

Ett urval av Materialteknik och haveriutredning's främsta expertområden:

• Sodapannor
• Indunstning
• Kokare
• Kraftpannor (BFB, CFB, Roster)
• Ångledningar
• Lyftutrustning (Kranar, rulltrappor, traverser mm)
• Skorstenar
• Turbiner
• Generatorer

Vi är bland annat verksamma i följande branscher:

• Papper & Massa
• Kraft/värme
• Process (Olja, gas, kemi)
• Vindkraft
• Tillverkande industri