Kärnkraft

Du är här

Förutsättningar för säkerhet

Rätt resurser utvecklar och bemannar projekten

Inom kärnkraftindustrins kontroller räcker det inte att veta vad som ska kontrolleras, man måste även kunna visa att kontrollen är korrekt och ändamålsenlig. DEKRA har som första provningslaboratorium i världen utvecklat ett avancerat system för oförstörande provning av rostfria svetsfogar med heltäckande provning från endast ena sidan av fogen.

- Vi har lång erfarenhet från Kärnkraften och ett bra samarbete med våra kunder vilket gör att vi på ett effektivt sätt kan ta fram rätt teknik som passar de tillämpningar som finns. Vi är dessutom ett av de ledande företagen inom avancerad mekaniserad provning med egna utvecklingsresurser. Kunderna uppskattar att vi anpassar utrustning, kompetens och bemanning efter deras behov, säger Ted Hallqvist, ansvarig för Kärnkraft.

DEKRA HAR:
• ett komplett system för provning av stutsar och tanksvetsar för både PWR- och BWR reaktorer
• flera system för provning av interndelar och rör
• utvecklat flera provningssystem för mekaniserad ET, UT, PT, MT och VT
• utvecklat generella kvalificerade procedurer som för generella tillämpningar (UT-01, MT-01, PT-01 och TJ-01 PUTS)
• många operatörer som behärskar detektering, karakterisering och storleksbestämning av defekter enligt generella ultraljudsprocedurer såsom UT-01 och PUTS

FAKTA:
DEKRA är ackrediterade som provningslaboratorium enligt ISO/IEC 17025. I beslutet framgår att DEKRA uppfyller kraven på oberoende och kompetens enligt Arbetsmiljöverkets och Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter.

Automatiserad & Mekaniserad Provning
Ted Hallqvist
Kontaktperson

Ted Hallqvist

Tel.
010-455 1171