Certifiering Svets

 
 

Du är här

Våra Certifieringar hittar du här:

Myndigheter, standarder och kunder kan ställa krav på att svetsarbetet ska utföras av certifierade svetsare. Certifikaten är personliga och erhålls efter godkänd svetsarprövning. Certifikaten gäller i 2 eller 3 år (beroende på standard) under förutsättning att svetsaren kan påvisa att han/hon upprätthåller sin kompetens. DEKRA Industrial AB är ett ackrediterat certifieringsorgan för certifiering av svetsare enligt SS-EN 287, SS-EN ISO 9606, SS-EN 1418 och SS-EN ISO 14732. Med ett femtiotal svetsövervakare på olika platser i Sverige har du alltid nära till certifiering och med DEKRAs webbverktyg får du enkelt en överblick över företagets certifieringar.

DEKRA utför även personcertifiering för lödare enligt SS-EN 13133.

 

Information om personcertifiering