Certifiering Svets

 
 

Du är här

Våra certifieringar hittar du här:

DEKRA Industrial AB är ackrediterat av SWEDAC för personcertifiering enligt kraven i ISO/IEC 17024 och SWEDAC:s föreskrifter. Vi är även Anmält organ enligt tryckkärlsdirektivet 2014/68/EU.

DEKRA Industrial utför certifiering av svetsare och lödare enligt följande standarder:
SS-EN ISO 9606-1 - Svetsarprövning – Smältsvetsning av stål
SS-EN ISO 9606-2 - Svetsarprövning – Smältsvetsning av aluminium och aluminiumlegeringar
SS-EN ISO 9606-3 - Svetsarprövning – Smältsvetsning av koppar och kopparlegeringar
SS-EN ISO 9606-4 - Svetsarprövning – Smältsvetsning av nickel och nickellegeringar
SS-EN ISO 9606-5 - Svetsarprövning – Smältsvetsning av titan och zirkonium
SS-EN ISO 14732 - Svetspersonal – Operatörer för motståndssvetsning för helmekaniserad och automatisk svetsning av metalliska material.
SS-EN ISO 13585 - Hårdlödning – Prövning av lödare och operatörer för hårdlödning

SS-EN ISO 9606-1 - Svetsarprövning – Smältsvetsning av stål

SS-EN ISO 9606-2 - Svetsarprövning – Smältsvetsning av aluminium och aluminiumlegeringar

SS-EN ISO 9606-3 - Svetsarprövning – Smältsvetsning av koppar och kopparlegeringar

SS-EN ISO 9606-4 - Svetsarprövning – Smältsvetsning av nickel och nickellegeringar

SS-EN ISO 9606-5 - Svetsarprövning – Smältsvetsning av titan och zirkonium

SS-EN ISO 14732 - Svetspersonal – Operatörer för helmekaniserad och maskinställare för helmekaniserad och automatiserad svetsning av metalliska material.

SS-EN ISO 13585 - Hårdlödning – Prövning av lödare och operatörer för hårdlödning