Du är här

SS-EN ISO 9606-1 - Svetsarprövning – Smältsvetsning av stål

Nycertifiering

Vid nycertifiering övervakas svetsningen av en svetsövervakare från DEKRA Industrial AB.

Certifikatet är personligt och gäller i antingen 2 år (certifikatet förlängs med tvåårsförlängning) eller 3 år (svetsaren ska prövas på nytt vart tredje år) under förutsättning att svetsaren arbetar inom det område som han eller hon är certifierad för och att detta styrks av person hos arbetsgivaren som är ansvarig för svetsaktiviteter, med en signatur var 6:e månad.

Certifieringen sker genom övervakning där svetsaren följer en svetsprocedurspecifikation (WPS alt. pWPS) som är utarbetad enligt tillämplig EN-standard. Vid certifieringen ska svetsaren ha kunskap om och kunna arbeta efter svetsprocedurspecifikationen. Under svetsarprövningen skall svetsaren själv ansvara för att samtliga parametrar i WPS följs. Övervakaren ska kontrollera att svetsaren följer parametrarna. Svetsaren skall avsluta prövningen med att rengöra svetsen från oxider, svetssprut mm med lämplig utrustning. 

Varje provstycke skall granskas visuellt och därefter provas med en eller flera provningsmetoder enligt standarden, t.ex. radiografering, ultraljudprovning, bockprovning. Därefter granskas underlaget och om allt är i sin ordning utfärdas ett certifikat, ett sk. svetsarprövningsintyg. Kallas i folkmun ”svetslicens”.

Om mer än ett provstycke svetsas kan ett certifikat utfärdas som kombinerar giltighetsområdena för de enskilda provstyckena, t.ex. ett litet och ett stort rör.

Inför övervakningen ska följande tas fram:

 • Svetsdatablad (WPS). Om pWPS används skall denna granskas i förväg.

 • Materialcertifikat för grundmaterial (behövs ej för materialgrupp 1.1 och 8.1)

 • Tillsatsmaterialintyg (lägst kontrollintyg typ 2.2)

Ett s.k. kunskapsprov (teoriprov) kan utföras i samband med certifieringen men är inte obligatoriskt.

 
 

Tvåårsförlängning

Vid tvåårsförlängning av ett certifikat är syftet att svetsaren ska återskapa de ursprungliga betingelserna för provet, med undantag för tjocklek och diameter (som dock ska vara inom det ursprungliga giltighetsområdet). Övriga parametrar ska vara desamma som för ursprungsprovet; svetsmetod, formvara, stum- eller kälsvets, materialgrupp, tillsatsmaterial, svetsläge, detaljer om svetsning såsom svetsat från en sida eller båda sidorna.

För att kunna förlänga ett certifikat ytterligare två år krävs att företagets person som är ansvarig för svetsaktiviteter har 6-månadersförlängt intyget under certifikatets giltighet. Dessutom kräver standarden att:

 • All dokumentation ska vara spårbar till svetsaren och den/de WPS:er som använts.

 • Två svetsar ska vara volumetriskt provade (radiografering eller ultraljudsprovning) eller mekaniskt provade (t.ex. bryt- eller bockprovning), under den senaste 6-månadersperioden. 

 • Svetsarna ska uppfylla acceptansregler enligt SS-EN ISO 9606-1 för svetsprov och acceptansstandard för produkten om proverna tas ur produktion.

 • När en svetsare har kvalificerats genom ett stumsvetsprov kan ytterligare ett kälsvetsprov svetsas i plåttjocklek ≥ 10 mm, eller av samma godstjocklek som stumsvetsprovet om detta är tunnare, med ett lager i svetsläge PB. Detta för att få giltighet även för kälsvets, om behov finns.

Några tips:

DEKRA kan skriva ut kombicertifikat d.v.s. två tidigare certifikat kan skrivas ihop till ett certifikat om en av nedanstående förutsättningar är uppfyllda samt att övriga väsentliga parametrar är lika:

 • Olika diametrar och tjocklekar för rör

 • Olika svetslägen för rör med samma diameter och tjocklek

 • Olika svetslägen för plåt med samma godstjocklek

 • Olika tjocklekar för plåt med samma svetsläge.

Vid förlängning av ett kombicertifikat räcker det att lämna in ett prov inom giltighetsområdet från vartdera ursprungsprov, d.v.s. totalt två stycken prov.

Priser enligt DEKRA:s prislista. Alternativt offert eller avtal.

DEKRA Industrial AB kan även bedöma certifieringen som Anmält Organ (Nr. 0640) enligt AFS 2016:1 (PED/2014/68/EU) bilaga 1, avsnitt 3.1.2.

DEKRA Industrials beslut i certifieringsfrågor kan överklagas samt klagomål kan även framföras till ledningen för certifieringsorganet. Överklagandet ska ske skriftligt. Gå till: Har du förbättringsförslag, synpunkter eller klagomål?

 
A3 Poster - Svetsarprövning enligt SS-EN ISO 9606-1:2013