Järnväg

Du är här

Järnvägen består av många system & gränssnitt

Kommunikationen är avgörande

Det räcker inte med att ett system är säkert, säkerheten måste även kunna garanteras ihop med andra system. Enligt järnvägslagen ska kontrollen av delsystemet och bedömningen av överensstämmelse vara utförd av ett organ som anmälts för detta ändamål enligt lagen om ackreditering och teknisk kontroll. 

- Vår enhet DEKRA Rail växer hela tiden både i antal medarbetare, men även med nya kompetenser. Vi har många års erfarenhet av tredjepartskontroller och väl uppbyggda rutiner, vi är en trygg samarbetspartner, säger Jörgen Nyberg, ansvarig för Järnväg.
 

Tjänster inom Järnväg

• Anmält Organ (NoBo) för alla moduler inom alla strukturella delsystem. I de projekt där vi inte arbetar som Anmält Organ hanterar DEKRA processen för att Ni skall få en verifierat och godkänt anläggning eller fordon.
• Oberoende granskare (ISA) för EN-50126 & EN-50129. DEKRA har medarbetare godkända som ISA av både Transportstyrelsen och Trafikförvaltningen (SL).
Assesserande enhet (ASBO) för den Gemensamma säkerhetsmetoden för riskbedömning (CSM-RA). I de projekt vi inte agerar som ASBO assisterar DEKRA med att hantera processen, riskanalyser och moderering.
RAMS, DEKRA hanterar din RAMS process enligt EN-50126.
IRIS ackreditering för certifiering av tillverkare och underhållsverkstäder.
Mätningar, t.ex. gångdynamik, buller & vibrationer, ultraljud.
Provning, oförstörande- & förstörande provning, tribologi-, material-, och fältlaboratorium.
Kvalitet såsom revisioner och verifikation t.ex. underhålls- och tillverkningprocesser.
Specialister t.ex. ERTMS, EMC, hjul v.s. räl och underhållsutveckling (RCM).
Besiktning av Tunga Spårgående Arbetsredskap (TSA) förstagångsbesiktning och kontrollbesiktning av alla typer av tunga spårgående arbetsredskap.
Utbildning, klargör möjligheter och övervägande ni behöver göra i projekt som arbetar med Anmält Organ eller Assesserande enhet (CMS-RA).

 

FAKTA:
Anmälda Organ (Notified Body) är oberoende organisationer med kompetens att bistå och övervaka tillverkarnas arbete med att verifiera att de produkter som sätts ut på marknaden uppfyller de regler som gäller inom EU. Detta sker genom provning, kontroll och certifiering i enlighet med EU-rättsakter.
Källa: Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll
 

CERTIFIKAT:
DEKRA Certifikat - Achilles TransQ kvalificering >>

Tjänster inom Järnväg

Kontaktperson

Magnus Dahlberg

Tel.
010 - 455 1486