Järnväg

Du är här

Järnväg och hållbarhet

Precis som all mekanisk utrustning är även järnvägens högvärdeskomponenter utsatta för olika former av degradering. Utan kontroll på degradering är det omöjligt att förutsäga vad som behövs för att uppnå önskad livslängd. Risken är att problem som kan uppstå måste hanteras genom kostsamma och oplanerade insatser med negativa konsekvenser för både drift och andra prioriterade behov. Med rätt analys av degradering ges i stället kontroll över hela livscykeln. Dessutom blir livstidsförlängning med avsevärd potential att spara kostnader ett reellt alternativ. Sammantaget handlar det om konkret och mätbar såväl teknisk som ekonomisk hållbarhet.

I Sverige tillhandahåller DEKRA konsulttjänster inom järnväg av sektionen Teknisk Tillgångsförvaltning. Vi växer hela tiden såväl i antal medarbetare och med nya kompetenser. Genom DEKRA internationellt kan vi också erbjuda ett komplett utbud av tjänster inom järnväg. Såväl konsulttjänster och rådgivning som godkännandeprocesser som kräver ackreditering.

 

Konsulttjänster

Våra konsulttjänster är framför allt inriktade på livstidsförvaltning och livstidsförlängning. Vi tillhandahåller ett flertal kvalificerade tjänster som gör att kunden har kontroll över hela livslängden. Utmattning, korrosion, erosion och nötning är de degraderingsmekanismer som begränsar livslängden på högvärdeskomponenter, allt från hjul, växellådor till boggier och vagnskorgar. Våra verktyg består av faktiska inspektioner, fysikaliska modeller samt analys av stora datamängder. Detta gör att vi kan tillhandahålla bästa möjliga beslutsunderlag och stöd för kundens operativa verksamhet. Genom projekt och inte minst DEKRAs internationellt omfattande verksamhet inom järnvägsområdet, har vi god förståelse de praktiska förutsättningarna för drift av spårbunden trafik.

 

Några av våra tjänster:

 • Lastanalys: Genom en intelligent kombination av gångdynamik och mätningar tar vi fram en lastbeskrivning som så bra som möjligt representerar verkliga förhållanden.

 • Hållfasthetsanalys: Vi erbjuder heltäckande tjänster inom vibrationer, spänningsberäkning, FE-analys, utmattning, brottmekanik, vibrationer osv..

 • Livstidsförlängning: Genom vår kompetens inom lastanalys, beräkning och oförstörande provning tar vi fram program som säkrar optimal livslängd och ger fordonsägaren stora kostnadsbesparingar.

 • Upphandlingsstöd: Att redan vid upphandlingen försäkra sig om att ett fordon verkligen uppnår önskad och förväntad livslängd utan oförutsedda problem är av största vikt. Vi har kunnandet och erfarenheten att hjälpa kunder att ställa adekvata krav och genomföra verifiering för att minimera livslängdsrisker.

 • Skadeutredning: Har något brustit? Vi genomför en utredning, fastställer orsaker och tar fram åtgärder.

 • Dataanalys: Statistisk analys av stora datamängder. Att samla på sig stora datamängder är lätt. Att göra en användbar analys är svårare. Vi har kunskapen att analysera data på ett systematiskt sätt med fokus att uppnå en bättre förvaltning.

 • Riskanalys: Inom järnvägsområdet följer metoderna för riskanalyser i regel CSM-RA, ett system framtaget inom EU. Riskanalysen ser till att förändringar ligger inom ramen för rätt säkerhetsnivå. Vi har kunnandet och resurserna att utföra analyserna. Även kurser som ges av våra seniora experter.

 • Övriga specialisttjänster:

  • Skrik och nötning av hjul. Våra gångdynamiska specialister optimerar konfigurationen för att minimera både besvärande skrikljud och problem med överdriven nötning.

  • Analys och utvärdering av komponenter i polymera material, t.ex. bussningar och övergångsmaterial.

  • Nötning och utmattning är former av degradering som påverkar växellådor och motorer. Våra experter analyserar olja och smörjmedel från utrustning för att bedöma konditionen och ge förslag på livlängdsförhöjande åtgärder.

  • Rådgivning angående svets, material, korrosion och ytskydd.

 

Tack vare DEKRAs internationella verksamhet kan vi också erbjuda tjänster inom många andra järnvägsrelaterade områden, t ex elteknik, ERTMS, EMC, osv.

 

Godkännandeprocesser

Vi har också möjlighet att hjälpa kunder med godkännandeprocesser.

 • Oberoende granskare (ISA) för EN-50126 & EN-50129. DEKRA har medarbetare godkända som ISA av både Transportstyrelsen och Trafikförvaltningen (SL).

 • Assesserande enhet (ASBO) för den Gemensamma säkerhetsmetoden för riskbedömning (CSM-RA). I de projekt vi inte agerar som ASBO assisterar DEKRA med att hantera processen, riskanalyser och moderering.

 • RAMS, DEKRA hanterar din RAMS process enligt EN-50126.

 • IRIS ackreditering för certifiering av tillverkare och underhållsverkstäder.

 • Kvalitet såsom revisioner och verifikation t.ex. underhålls- och tillverkningsprocesser.

 • Besiktning av Tunga Spårgående Arbetsredskap (TSA) förstagångsbesiktning och kontrollbesiktning av alla typer av tunga spårgående arbetsredskap.

 

Kontaktperson

Magnus Dahlberg

Tel.
010 - 455 1486
Har du frågor om våra konsulttjänster?

Fyll i kontaktformuläret så återkommer vi till dig.