Järnväg

Du är här

Våra utbildningar inom Järnväg hittar du här:

Ditt järnvägsprojekt - vägen genom EG-kontroll

Innan man kan ta en infrastruktur, ett fordon eller ett tekniskt system i drift måste man ha Transportstyrelsens godkännande. För att göra denna process smidig, effektiv och med största nytta för er erbjuder vi en utbildning där det ges vägledning till ett godkänt system.
Utbildningen omfattar förklaring 
av begrepp inom området, genomgång av Europeiska regelverk, översiktlig genomgång av de olika TSD:erna, beskrivning av det anmälda organets granskning samt praktikfall.

Antal dagar: 1 dag
Pris: 4 500 kronor exkl. moms

Klicka här för att fylla i en intresseanmälan/offertförfrågan >>

 

Projekthantering & Säkerhetsmetod

Vid varje teknisk eller organisatorisk ändring inom järnväg skall säkerheten minst bibehållas. Den inom Europa föreskrivna metoden heter CSM-RA, Common safety Method for Risk Assessment och behandlar riskhanteringsprocessen och i förekomammande fall granskning av oberoende bedömningsorgan. Utbildningen omfattar bakgrund, begrepp inom området och hur de olika stegen i riskhanteringen skall omhändertas i projektet genom teori och praktikfall.

Antal dagar: 1 dag
Pris: 4 500 kronor exkl. moms

Klicka här för att fylla i en intresseanmälan/offertförfrågan >>

 
 

Ett systembaserat angreppsätt för att uppnå Leveransprecision

Vad ÄR ett system? Vad innebär det för dig att ha ett systembaserat angreppsätt i er säkerhetssyrning? Vad står det i EU-förordningarna gällande säkerhetsintyg och övervakning (EU 1158/2010, CSM_CA och EU 1078/2012, CSM_Mon) som ni operatörer och infraförvaltare måste följa? Hur hänger det egentligen ihop med ert säkerhetsarbete?

Kursen ger dig förståelse för hur ett mognads- och systembaserat angreppssätt är nyckeln till att implementera nya säkerhetsmetoder. Och hur samma förhållningssätt kan användas för att du och din organisation ska nå era mål.

Antal dagar: 1 dag
Pris: 4 500 kronor exkl. moms

Klicka här för att fylla i en intresseanmälan/offertförfrågan >>

Kontaktperson

Ulrika Ullberg

Tel.
010 455 1002