Du är här

CSM-RA i praktiken

Vid varje teknisk eller organisatorisk ändring inom järnväg skall säkerheten minst bibehållas. Den inom Europa föreskrivna metoden heter CSM-RA, Common safety Method for Risk Assessment och behandlar riskhanteringsprocessen och i förekomammande fall granskning av oberoende bedömningsorgan.

Utbildningen omfattar bakgrund, begrepp inom området och hur de olika stegen i riskhanteringen skall omhändertas i projektet genom teori och praktikfall.

Antal dagar: 
1 dag
Pris: 
4 500 kronor exkl. moms