Teknisk tillgångsförvaltning

Du är här

Låt DEKRA vara din partner för hållbar förvaltning av dina tekniska tillgångar!

Tung mekanisk utrustning är ofta utsatt för degradering. Det gäller att ha kontroll i varje fas av produktlivscykeln, från upphandling, konstruktion till drift och underhåll. Livstidsförlängning som alternativ till nyanskaffning ger mycket stor besparingspotential. Verklig och konkret hållbarhet för anläggningar, infrastruktur, spårfordon, maskiner och annan högvärdesutrustning. DEKRA:s specialister erbjuder tjänster inom en rad områden som ger ägare/kunder den insikt och kännedom som behövs för att ha bästa möjliga kontroll och ta rätt beslut med avseende på säkerhet, funktion, livslängd och kostnader. Metoderna tar avstamp i standardserien ISO 55000 som ger grunderna för modern tillgångsförvaltning.

 

DEKRA har spetskompetens inom till exempel:

• Hållfasthet, mekanik och vibrationer
• Brottmekanik och utmattning
• Matematisk modellering av degradering
• Beräkningsteknik
• Material, korrosion och svetsning
• Digitaliserad övervakning och mätteknik
• Strategier för hantering av tung mekanisk utrustning.
• Oförstörande provning (OFP)
• Maskinsäkerhet

 

 

DEKRA erbjuder:
• Stöd vid upphandling
• Analys av kondition och status på din utrustning
• Orsaksutredning vid skador och åtgärdsprogram
• Program för livstidsförlängning
• Program för strukturerad, hållbar, kostnadseffektiv livstidsförvaltning
• Framtagning och optimering av kontrollplaner
• Övervakning av teknisk livslängd
• Genomlysning av strategi och behov för teknisk tillgångsförvaltning
• Kostnadsanalys
• Utbildning inom teknisk tillgångsförvaltning baserad på ISO55000

 

 

 

Kontaktperson

Magnus Dahlberg

Tel.
010 455 1486