DEKRA i Sverige

Du är här

Tillsammans har DEKRA-koncernen verksamhet på 46 orter i Sverige med nära 600 medarbetare. Gemensamt för samtliga DEKRA bolag är att man arbetar med tjänster för att öka säkerheten hos sina kunder.

VERKSAMMA DEKRA-BOLAG I SVERIGE:

DEKRA Industrial AB
Oberoende besiktning, provning och certifiering
www.dekra-industrial.se

DEKRA Automotive AB
Bilbesiktning
www.dekra-bilbesiktning.se

DEKRA Quality Management AB
Kalibrering av verktyg och Mystery Shopping samt Miljödekaler 
https://www.dekra.se/sv/home-automotive/

DEKRA Sweden AB
Moderbolag till DEKRA Industrial AB