Konstruktionskontroll

Du är här

Det gäller att göra rätt från början

Ett litet fel kan bli dyrt

Det spelar ingen roll om det är en gascistern på 30 000 kubikmeter, en vattenrutschbana eller en fordonslyft – krav om säkerhet ställs redan vid konstruktionsstadiet. När till exempel ett tryckkärl ska tillverkas, är det lagkrav på att konstruktionen, det vill säga ritningar och underliggande design, ska kontrolleras. DEKRA är ackrediterade av myndigheten SWEDAC för att verifiera att gällande lagkrav, ställt av berörd tillsynsmyndig uppfylls.

– Vi använder avancerade beräkningsprogram för att utföra dimensioneringskontroll av en rad olika konstruktioner, men det som är speciellt med oss är våra beräkningsingenjörers djupa förankring i verkligheten. Våra kunder uppskattar tryggheten i att kunna ventilera tankar med oss, gällande både lagstiftning rent allmänt men självfallet även översända konstruktionslösningar och i slutändan veta att en oberoende part har granskat konstruktionen, säger Pieter Jilderda, chef för Konstruktionskontroll.