Arbetsmiljö / HSE & Säkerhet

Du är här

Våra utbildningar inom Hälsa, Säkerhet, Miljö och Arbetsmiljö hittar du här:

Sammanställning av utbildningarna inom Arbetsmiljö & Säkerhet

    

BAM (Bättre arbetsmiljö)

En utbildning i bättre arbetsmiljö, BAM, enligt Prevents modell. Utbildningen riktar sig till nya chefer och skyddsombud där regelverk, roller och begreppet samverkan förklaras. Utbildningen består av kortare teoretiskt block blandat med praktiska övningar direkt från verkligheten. Utbildningen omfattar två hela dagar.

Antal dagar: 2 dagar
Pris: 6 800 kronor exkl. moms

Klicka här för att anmäla dig >>

 

Bullerskola... Inte bara om skadligt ljud

En grundläggande utbildning i buller på arbetsplatsen. Utbildningen riktar sig till arbetsmiljöansvariga och skyddsombud som vill förstå effekter av bullerexponering där även störande låga ljud avhandlas.

Utbildningen omfattar två timmar och ger kunskap om:
• Vad är ljud?
• Skillnad mellan buller och ljud
• Örats uppfattningsförmåga, frekvensområdet
• Decibel, vad är det?
• Höga och låga bullernivåer eller peakvärden
• Praktisk mätning med bullermätare eller egen ”app” i telefonen
• Gränsvärden enl lagstiftningen, AFS
• Hur påverkar buller hjärnan via örat -Stress-blodtryck-puls-Tinitus annat
• Ototoxiska ämnen
• Akustik, vad är det?
• Efterklangstid
• Hur möblerar man för god akustik? Bullerdämpning i tak, väggar, möbler, bohyllor, praktiska tillämpningar

Antal dagar: Seminarium 2 h
Pris: enligt offert

Klicka här för att fylla i en intresseanmälan/offertförfrågan >>

 

Arbetsmiljöutbildning för chefer med fokus på arbetsmiljöansvar

En utbildning för dig som vill repetera eller få djupare kunskap om vad arbetsmiljöansvar innebär samt praktisk tillämpning och tolkning av några vanliga AFS med krav på riskbedömning.

Utbildningen innefattar:
• Vem kan få ett arbetsmiljöansvar?
• Leda och fördela arbetsuppgifter
• Begreppet samordningsansvar
• Byggherrens samt BAS/P ansvar
• Arbetsmiljöansvar med olika påföljder straffansvar-sanktionsavgift mm

Antal dagar: 1 dag
Pris: enligt offert

Klicka här för att fylla i en intresseanmälan/offertförfrågan >>

 

Riskanalys (grund)

I grundutbildningen introduceras ni i riskanalysens former, där fokus blir på säkerhet och risktänkande. Från objektivt titta på risker till att identifiera relevanta riskkällor som behandlas i ett riskhanteringssystem. För att öka riskmedvetenheten tittar vi tillsammans på konkreta exempel från olika branscher och applicerar dessa med hjälp av olika metoder. Vi följer risker från start till åtgärd genom att hantera riskerna med hjälp av What if-metod, Riskbedömning, Säker jobbanalys, Hazop, riskmatriser som sedan utmynnar i rutiner, säkerhetstänk, förändrade arbetssätt och checklistor. Fördjupningsutbildning i riskanalys erbjuds vid efterfrågan.

Antal dagar: 1 dag
Pris: enligt offert

Klicka här för att fylla i en intresseanmälan/offertförfrågan >>

 

Pallställ, om gällande regler för reparation eller nyetablering

En utbildning som riktar sig till dig som ansvarar för arbetsplatsens pallställ och dess skötsel. 
Utbildningen ger kunskap om de regler som styr:
• Avseende vem som får bygga ett pallställ och vilken kunskap/utbildning
• När reparation eller utbyte av komponenter ska göras
• Hur förankring i betongplatta resp. asfalt ska göras
• Egenkontroll eller kontroll av extern part, vem har ansvar när olyckor ändå inträffar?

Antal dagar: 1 dag
Pris: enligt offert

Klicka här för att fylla i en intresseanmälan/offertförfrågan >>

 

Utbildning enl. AFS 2014:43 Allergiframkallande härdplaster

Utbildningen ger grundläggande teoretiska kunskaper för personer som ska leda eller utföra arbete med härdplaster som har allergiframkallande hälsorisker. Utbildningen motsvarar kraven i AFS 2014:43, 37ag§. Avsaknad av denna utbildning och intyg kan leda till sanktionsavgift för företaget.

Utbildningen omfattar fyra timmar med följande innehåll:
• de viktigaste lagar samt regler som styr arbete med kemikalier
• de vanligaste härdplasterna
• viktigaste punkterna i ett säkerhetsdatablad
• risker som kan uppstå vid hantering av ämnet
• vilka skyddsåtgärder som krävs för att utföra arbetet säkert
• begreppet CMR ämnen & H317 och H334
• vad den medicinska kontrollen avser samt syfte
• exponeringsvägar samt behov av handskydd och personlig skyddsutrustning
• termisk nedbrytning
• begreppet riskbedömning samt dess syfte

Antal dagar: ½ dag
Pris: enligt offert

Klicka här för att fylla i en intresseanmälan/offertförfrågan >>

 

Sjuka hus med mögel och emissioner från olika material

En utbildning för dig som har ansvar för fastigheter och som ska utreda eller koordinera insatser för att förebygga eller sanera skador uppkomna på grund av mikrobiella angrepp ”mögel”.

Utbildningen omfattar fyra timmar och ger kunskap om:
• Begreppet mikrobiellt angrepp
• Olika typer av mögel, svartmögel mm
• Vad krävs för att angrepp ska kunna ske
• Begreppet sjuka hus
• Typiska symptom vid sjuka hus
• Emissioner eller toxiner….eller bara dålig lukt från avlopp
• Vad går att mäta samt hur. Olika analyser DNA VOC mfl
• Hur ska analysresultaten tolkas samt med vilken precision

Antal dagar: ½ dag
Pris: enligt offert

Klicka här för att fylla i en intresseanmälan/offertförfrågan >>
 

Elsäkerhet för arbete med hybridfordon med hög spänning

Utbildningen ger grundläggande förståelse samt kunskaper för personer som ska leda eller riskbedöma arbete med hybridfordon med hög spänning.
Utbildningen omfattar fyra timmar och ger kunskap om:
• Vilka risker finns med moderna hybridfordon då arbete eller kontroll sker med påslagen spänning
• Vilka lagar eller regler gäller. Arbetsmiljöverkets föreskrifter eller elsäkerhetsverkets? MSB?
• Krävs någon behörighet för arbetet?
• Vem ansvarar för säkerheten på arbetsplatsen
• Vad ska ingå i riskbedömningen
• Krav på arbetsplatsens utformning samt personligt skydd enl AFS
• Övriga krav tex skrotning av batterier eller sanering av defekta komponenter

Antal dagar: ½ dag
Pris: enligt offert

Klicka här för att fylla i en intresseanmälan/offertförfrågan >>

 
Kontaktperson

Ann Bergqvist

Tel.
010 - 455 1209