Du är här

Astma- och allergiframkallande ämnen (Härdplaster) - e-Learning

Utbildningen vänder sig till dig som leder eller aktivt sysselsätts i ett arbete där du kan exponeras för kemikalier som är märkta med H317 eller H334, såsom isocyanater, epoxiplastkomponenter, organiska syraanhydrider m.m. Krav på utbildning enligt AFS 2011:19.

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter finns det särskilda utbildningskrav för de personer som leder eller arbetar med allergiframkallande kemiska produkter eller vissa processer. Lagen kräver dokumenterad utbildning avseende hantering, exponering och hälsorisker som dessa produkter kan innebära. Arbetsgivare är skyldiga att kunna styrka personalens utbildning med ett högst fem år gammalt intyg. De arbetsgivare som saknar relevant intyg kan komma att beläggas med sanktionsavgifter på 10 000 kr/person.

 

Efter att du avslutat denna kurs kommer du få ett utbildningsintyg som du ska ge till din chef. Utbildningsintyget gäller i fem år.

 

Ha tillgång till (gärna utskrivet) säkerhetsdatablad för någon av de kemiska produkter du använder.

 

Denna e-learning hanterar kraven enligt AFS 2011:19. Kraven för diisocyanater enligt REACH hanteras med en påbyggnad av denna kurs.

 

Antal dagar: 
1 timme
Pris: 
1 195 SEK per person exklusive moms.