Material & Svets

Du är här

Våra utbildningar inom Material & Svets hittar du här:

Teknisk, säker upphandling av svetsade anordningar

Alldeles för ofta går något snett vid en upphandling, någon av parterna blir besviken och ifrågasätter tjänsten. Denna utbildning ger klarhet i hur en upphandling bör gå till, från beställarens krav och tillverkarens offert och till att kvalitetsäkra den produkt man beställer. Vi går igenom i vilka skeden det är av vikt att kommunicera förväntningar och vilka dokument som kan säkra detta. Vi diskuterar hur man skapar bra kommunikation mellan parterna under tillverkningsskedet, samt vad man ska kontrollera under tillverkningen. Vi kommer även få höra en jurist berätta om juridiken kring en upphandling.

Antal dagar: 1-dagsutbildning eller mer översiktlig modul 4 x 40 min
Pris: 4 500 kronor exkl. moms

Klicka här för att fylla i en intresseanmälan/offertförfrågan >>

 

WPS och WPQR

Varför behöver man ett svetsdatablad (WPS) och hur kan man gå till väga för att kvalificera den? Här lär vi oss grundligt hur man tar fram en pWPS (ett preliminärt svetsdatablad), hur man kvalificerar den, det vill säga skapar en WPQR (protokoll från svetsprocedurkvalificering). Utbildningen ger också kunskap om vad man ska tänka på för att få största nyttan av en WPQR samt vilka WPS:er man sedan kan ta ut från den.

Antal dagar: 2 dagars utbildning eller mer översiktlig modul 4 x 40 minuter
Pris: 8 900 kronor exkl. moms

Klicka här för att fylla i en intresseanmälan/offertförfrågan >>

 

Visuell kontroll av svets

Utbildningen beskriver teoretiskt hur man hanterar de standarder som styr när vi visuellt bedömer en svets. Vi lär oss ta fram acceptansgränser och hur man bedömer respektive diskontinuitet och formavvikelse i ett svetsförband.

Antal dagar: 1 dag
Pris: 4 500 kronor exkl. moms

Klicka här för att fylla i en intresseanmälan/offertförfrågan >>
 

Oförstörande provning (OFP)

Utbildningen går översiktligt igenom våra vanligast förekommande oförstörande provningsmetoder så som Magnetpulverprovning (MT), Penetrantprovning (PT), Ultraljudsprovning (UT), Virvelströmsprovning (ET), Radiografisk provning (RT) och Visuell kontroll (VT).
Utbildningen beskriver hur man väljer metod och kombination beroende på vilken defekttyp eller skademekanism som ska detekteras eller storleksbestämmas.

Antal dagar: 1 dag
Pris: enligt offert

Klicka här för att fylla i en intresseanmälan/offertförfrågan >>
 

Kontaktperson

Ulrika Ullberg

Tel.
010 455 1002