Du är här

Teknisk, säker upphandling av svetsade anordningar

Alldeles för ofta går något snett vid en upphandling, någon av parterna blir besviken och ifrågasätter tjänsten. Denna utbildning ger klarhet i hur en upphandling bör gå till, från beställarens krav och tillverkarens offert och till att kvalitetsäkra den produkt man beställer.

Vi går igenom i vilka skeden det är av vikt att kommunicera förväntningar och vilka dokument som kan säkra detta. Vi diskuterar hur man skapar bra kommunikation mellan parterna under tillverkningsskedet, samt vad man ska kontrollera under tillverkningen. Vi kommer även få höra en jurist berätta om juridiken kring en upphandling.

Antal dagar: 
1-dagsutbildning eller mer översiktlig modul 4 x 40 min
Pris: 
4 500 kronor exkl. moms