Du är här

WPS och WPQR

Välkommen på utbildning hos DEKRA!

Lär dig granska och skapa ett preliminärt svetsdatablad (pWPS) och hur man lättast kan kvalificera det genom en svetsprocedurkontroll (WPQR).
Många som arbetar inom svetsområdet behöver kunskap i att granska eller skapa ett svetsdatablad (pWPS/WPS). Vi lär ut grunderna i hur man gör detta mot de olika aktuella standarderna. Utbildningen beskriver också hur man på lättast väg kan kvalificera ett svetsdatablad genom en procedurkvalificering (WPQR).
 
Utbildningen riktar sig till dig som är tillverkare, konstruktör, inköpare, kontrollant mm dvs. för dig som kommer i kontakt med svetsdokumentation inom alla tillverkande sektioner. Innehållet följer ISO standarderna och utbildningen omfattar flera tillverkningsområden.
 
Efter kursen kommer du ha kunskap om:
 • Vad ett svetsdatablad är och vad som står i det.
 • Vilka standardkrav samt lagkrav det finns det på ett svetsdatablad när man tillverkar inom Stålbyggnadsområdet och Tryckkärlsområdet.
 • Hur man granskar ett tillsats-/materialintyg.
 • Hur man tar fram samt skriver en pWPS för de vanligaste svetsmetoderna.
 • Hur man optimerar kvalificeringen
 • Hur man kvalificerar en pWPS på enklaste sättet utifrån den aktuella kravbilden. Med beaktande på:
  -         Svetsmetod
  -         Svetsparametrar
  -         Svetslägen
  -         Dimensioner
  -         Tillsatsmaterial
  -         Material
  -         Oförstörande samt förstörande provning
 • Hur man kvalificerar en WPQR (Svetsprocedur rapport) för de vanligaste svetsmetoderna
 
Utbildningen kommer blanda föreläsningar med övningsuppgifter.
 
Under kursen kommer ni att få ta del av DEKRAS omfattande kännedom och erfarenheter om hur en WPS samt WPQR tillämpas i praktiken. Våra lärare har stor kunskap inom svetsområdet och arbetar med detta dagligdags. Ni kommer även få ta del av den aktuellaste informationen från EU via DEKRAS deltagande i olika koordineringsgrupper som anmält organ.
 
Ett omfattande utbildningsmaterial tillhandahålls av DEKRA.
 
 
Pris: Priset per deltagare är 8900 SEK exkl. moms. I priset ingår kursdokumentation, lunch och fika
 
Intyg: Kursintyg utfärdas efter genomgången kurs.
 
Kursledare: Viktor Svensson & Ulla Zetterberg Anehorn, DEKRA Industrial AB
Viktor och Ulla har tillsammans över 50 års erfarenhet av både praktiskt samt teoretiskt svetsarbete. Både Viktor och Ulla har lång erfarenhet att utbilda inom svetsområdet.
 
DEKRA Industrial AB är ett ackrediterat kontrollorgan samt Anmält organ enligt SS-EN ISO/IEC 17020 för kvalificering av svets- och löd procedurer.
Antal dagar: 
2 dagars utbildning
Pris: 
8 900 kronor exkl. moms

 

Kommande kurstillfällen

(Vänligen notera att tidschemat kan komma justeras beroende på kursort och kursledare)
 
 
 

 

Göteborg
4-5 september
Dag 1: 09:30-17.00, Dag 2: 08.00-16.00
Sista anmälningsdag 27 augusti