Du är här

Oförstörande provning (OFP)

Utbildningen går översiktligt igenom våra vanligast förekommande oförstörande provningsmetoder så som Magnetpulverprovning (MT), Penetrantprovning (PT), Ultraljudsprovning (UT), Virvelströmsprovning (ET), Radiografisk provning (RT) och Visuell kontroll (VT).

Utbildningen beskriver hur man väljer metod och kombination beroende på vilken defekttyp eller skademekanism som ska detekteras eller storleksbestämmas.

Antal dagar: 
1 dag
Pris: 
enligt offert