Certifiering av pannoperatör

Du är här

Certifiering Pannoperatör

2024-02-15 Information

Information angående pannoperatörscertifiering

Den 11 maj 2022 flyttade Arbetsmiljöverket fram tidpunkten för ikraftträdandet av reglerna om krav på pannoperatörscertifiering, från 1 december 2022 till 1 december 2025 och meddelade samtidigt att myndigheten skulle genomföra en översyn av reglerna.

Den 22 december 2023 utkom Arbetsmiljöverket med en remiss där de både föreslog att upphäva bestämmelserna om ackrediterad certifiering av pannoperatörer enligt 6 kap 4§ i AFS 2017:3 samt återinföra de tidigare bestämmelserna som gällde före ikraftträdandet av AFS 2017:3.

Den 25 januari 2024 återkallade Arbetsmiljöverket den remissen då den innehöll formella brister och ska skicka ut en ny under första halvan av 2024.

Vad gör DEKRA nu?
DEKRA kommer behålla sin ackreditering för att certifiera pannoperatörer åtminstone tills slutgiltigt beslut om bestämmelserna kring pannoperatörscertifieringen meddelas.

Vilka val har jag som certifikatsinnehavare?
De certifikatsinnehavare som står inför årlig bekräftelse av certifikat eller en 5 års förnyad bedömning kan fortsättningsvis göra en årlig bekräftelse eller förnyad bedömning vilket innebär att certifikatet förblir giltigt. Sker ingen årlig bekräftelse eller förnyad bedömning dras certifikatet tillbaka och upphör att gälla.


Vad händer om kraven på pannoperatörscertifiering dras tillbaka?
Arbetsmiljöverket har signalerat att kompetenskraven för pannoperatörer kommer fortsatt finnas kvar i någon mån. Exakt hur de kraven kommer utformas beror på vad Arbetsmiljöverket slutligen tar beslut om. Oavsett Arbetsmiljöverkets beslut kommer DEKRA fortsatt vara en partner gällande utbildning samt kompetenssäkring för pannoperatörer.

Har Ni frågor angående certifiering av pannoperatörer vänligen vänd er till oss på utbildning@dekra.com

DEKRA Industrial AB

2022-05-30 Information

Reglerna för krav på certifiering av pannoperatörer ses över av Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket har den 30 maj 2022 beslutat att skjuta på ikraftträdandet av reglerna för certifiering av pannoperatörer. Reglerna för certifiering av pannoperatörer behöver ses över och därför skjuts ikraftträdandet fram till 1 december 2025. Läs mer om vad denna information innebär för dig som planerar att gå en utbildning eller certifiera dig. >> Till nyheten


 

Våra Certifieringar hittar du här:

Certifieringstillfällen - Certifiering av pannoperatör enligt AFS 2017:3

Antal dagar: 
½ dag
Pris: 
4 500 SEK exklusive moms.

Information - Certifiering av pannoperatör enligt AFS 2017:3

Årlig bekräftelse av certifikats giltighet - Certifiering av Pannoperatör enligt AFS 2017:3

Pris: 
700 SEK exklusive moms för varje certifikat vars giltighet ska bekräftas.