Certifiering av pannoperatör

Du är här

Våra Certifieringar hittar du här:

2022-05-13 Information

Reglerna för krav på certifiering av pannoperatörer ses över av Arbetsmiljöverket

Vi vill härmed upplysa er om att Arbetsmiljöverket den 11:e maj 2022 har beslutat att göra en översyn av reglerna i AFS 2017:3 gällande kravet på certifiering av pannoperatörer som arbetar med pannor i kategori 1-4, vilka träder i kraft 1 december 2022. Läs mer om vad denna information innebär för dig som planerar att gå en utbildning eller certifiera dig. >> Till nyheten

 

Certifieringstillfällen - Certifiering av pannoperatör enligt AFS 2017:3

Antal dagar: 
½ dag
Pris: 
4 500 SEK exklusive moms.

Information - Certifiering av pannoperatör enligt AFS 2017:3

Årlig förlängning - Certifiering av pannoperatör enligt AFS 2017:3

Pris: 
700 SEK exklusive moms för varje certifikat som ska förlängas.