Certifiering av pannoperatör

Du är här

Certifiering Pannoperatör

2022-05-30 Information

Reglerna för krav på certifiering av pannoperatörer ses över av Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket har den 30 maj 2022 beslutat att skjuta på ikraftträdandet av reglerna för certifiering av pannoperatörer. Reglerna för certifiering av pannoperatörer behöver ses över och därför skjuts ikraftträdandet fram till 1 december 2025. Läs mer om vad denna information innebär för dig som planerar att gå en utbildning eller certifiera dig. >> Till nyheten


 

Våra Certifieringar hittar du här:

Certifieringstillfällen - Certifiering av pannoperatör enligt AFS 2017:3

Antal dagar: 
½ dag
Pris: 
4 500 SEK exklusive moms.

Information - Certifiering av pannoperatör enligt AFS 2017:3

Årlig bekräftelse av certifikats giltighet - Certifiering av Pannoperatör enligt AFS 2017:3

Pris: 
700 SEK exklusive moms för varje certifikat vars giltighet ska bekräftas.