Certifiering av pannoperatör

Du är här

Våra Certifieringar hittar du här:

Certifieringstillfällen - Certifiering av pannoperatör enligt AFS 2017:3

Antal dagar: 
½ dag
Pris: 
4 500 SEK exklusive moms.

Information - Certifiering av pannoperatör enligt AFS 2017:3

Årlig förlängning - Certifiering av pannoperatör enligt AFS 2017:3

Pris: 
500 SEK exklusive moms för varje certifikat som ska förlängas.