Du är här

Årlig bekräftelse av certifikats giltighet - Certifiering av Pannoperatör enligt AFS 2017:3

Kul att se er här igen! Är det dags för den årliga bekräftelsen av ditt Pannoperatörscertifikats giltighet?

För att behålla certifikatets giltighet ska det bekräftas / valideras årligen. Certifikatsinnehavarens arbetsgivare ska varje 12-månadersperiod inkomma med styrkande dokumentation (årsrapport) till DEKRA Industrial. Dokumentationen ska minst uppfylla kraven enligt AFS 2017:3 6 kap 4-5 §§. Kravet på årliga bekräftelser för utfärdade certifieringar som pannoperatör gäller trots att ikraftträdandet är framskjutet till 1 december 2025.

När DEKRA Industrial har granskat dokumentationen och fastställt att pannoperatören uppfyller kraven bekräftas / valideras certifikatets giltighet ytterligare 1 år.

Fem år efter utfärdande ska certifikatet förnyas genom en ny kunskapsprövning.

 

Skicka er styrkande dokumentation (årsrapport) till:

 

Om ingen egen dokumentation (årsrapport) finns hittar ni mallar här. För bästa resultat ska dokumenten laddas ner och fyllas i på egen dator.

 

Huvuddokumentet baseras på kraven enligt AFS 2017:3 6 kap 4-5 §§ och är själva årsrapporten som ligger till grund för den årliga bekräftelsen. I huvuddokumentet kan man lista 1-15st pannoperatörscertifikat vars giltighet man vill ska bekräftas.

Bilagan kompletterar huvuddokumentet och används om fler än 15st pannoperatörscertifikat ska listas för den årliga bekräftelsen. Bilagan är endast godtagbar om den medföljer huvuddokumentet.

 

 

 

Pris: 
700 SEK exklusive moms för varje certifikat vars giltighet ska bekräftas.