Du är här

Årlig förlängning - Certifiering av pannoperatör enligt AFS 2017:3

Kul att se er här igen! Är det dags för den årliga förlängningen?

För att behålla certifikatets giltighet ska det valideras årligen. Certifikatsinnehavarens arbetsgivare ska varje 12-månadersperiod inkomma med styrkande dokumentation (årsrapport) till DEKRA Industrial. Dokumentationen ska minst uppfylla kraven enligt AFS 2017:3 6 kap 4-5 §§. Kravet på årliga förlängningar för utfärdade certifieringar som pannoperatör gäller trots att ikraftträdandet är framskjutet till 1 december 2025.

När DEKRA Industrial har granskat dokumentationen och fastställt att pannoperatören uppfyller kraven förlängs certifikatets giltighet ytterligare 1 år.

Fem år efter utfärdande ska certifikatet förnyas genom en ny kunskapsprövning.

 

Skicka er styrkande dokumentation (årsrapport) till:

 

Om ingen egen dokumentation (årsrapport) finns för årlig förlängning hittar ni en mall här. För bästa resultat ska dokumentet laddas ner och fyllas i på egen dator.

 

Pris: 
700 SEK exklusive moms för varje certifikat som ska förlängas.
Foto kommer
Kontaktperson

Joakim Åström

Tel.
010 - 455 1784