DEKRAS Visselblåsarpolicy

Du är här

DEKRA Sweden AB, DEKRA Industrial AB, DEKRA Automotive AB och DEKRA Quality Management AB (hädanefter gemensamt ”DEKRA”) arbetar för att bekämpa mutor, korruption och andra missförhållanden i vår koncern. En viktig del i detta är att göra det möjligt för dig som kommer i kontakt med DEKRA i arbetet att rapportera om missförhållanden på ett enkelt och tryggt sätt.

Syftet med visselblåsarsystemet är att göra det möjligt att rapportera eventuella problem och missförhållanden som det finns ett allmänintresse i. Eventuella missförhållanden som rör din arbetssituation eller dina anställningsvillkor ska istället lyftas genom DEKRAs vanliga kanaler, till exempel genom rapport till närmsta chef, din chefs chef eller till HR. I systemet kan du välja om du vill vara anonym eller inte. Systemet syftar till att säkerställa att personer som rapporterar missförhållanden i god tro skyddas från repressalier till följd av sådan rapportering.

DEKRAs  visselblåsarsystem tillhandahålls av Whistleblower Software ApS och sköts med hjälp av Setterwalls Advokatbyrå AB. Inom visselblåsarsystemet finns en separat visselblåsarkanal för varje svenskt koncernbolag inom DEKRA.

Du kommer till visselblåsarsystemet genom att klicka på länken nedan och för att rapportera missförhållanden fyller du sedan i formuläret som finns där.

Många myndigheter har externa rapporteringskanaler för visselblåsare. Du kan läsa mer om vilka myndigheter som har denna funktion på Regeringens hemsida. Regeringen har även beslutat om en förordning där du kan hitta mer information om myndigheternas visselblåsarsystem.
 

Visselblåsarsystemet kan nås här
 

Det är även möjligt att rapportera externt till behöriga myndigheter, länkar till dessa myndigheter samt information om vilka missförhållanden som kan rapporteras hittar du på Arbetsmiljöverkets hemsida via följande länk: https://www.av.se/om-oss/visselblasarlagen/extern-rapporteringskanal/lista-over-myndigheter-med-ansvar-enligt-ansvarsomrade-enligt-forordning-2021949/ Notera att Arbetsmiljöverket har fått i uppdrag att ta emot rapporter om vissa missförhållanden som inte omfattas av någon annan behörig myndighets ansvarsområde