Beräkning & Simulering

Du är här

I datorn istället för i verkligheten

Att vara säker på det man gör

Säkerhet krävs för både nya och gamla konstruktioner - man måste veta att våra konstruktioner är säkra. Med besiktning och provning kan man se hur det ser ut nu – en ögonblicksbild vid kontrolltillfället – men hur kommer drift och eventuellt slitage påverka säkerheten på sikt? Med hjälp av avancerade beräkningsprogram kan vi få en bild av hur konstruktionen påverkas över tid. Förutom lagstadgade dimensioneringskontroller utför även DEKRA beräkningar och simuleringar, där resultaten bland annat används till att bedöma livslängden, planera underhåll och säkerställa konstruktionens integritet.

- PÅ DEKRA har vi kraftfulla verktyg för att kunna stämma av teoretiska modeller mot verkligheten. Genom att utföra olika typer av mätningar, allt från laserscanning till trådtöjningsmätningar, kan vi återkoppla verkligheten till modellen. Detta ger oss möjlighet att ge våra kunder precisa svar på svåra och ibland även diffusa frågor, säger Martin Edgren, ansvarig för Beräkning & Simulering.