Du är här

Ledningsgruppen

Stefan Törngren

VD
Stefan har, bortsett från några år på Ericssons utvecklingsavdelning, varit i branschen sedan han avslutade sin ingenjörsutbildning 2001 och har ett mycket brett kontaktnät i branschen. Stefan har tidigare haft tjänster så som Affärsenhetschef, Regionschef och Sektionschef vilket gett honom mycket erfarenheter och kunskaper inom ledarskap och affärsutveckling.

 

Anna Murstam

HR-chef
Anna började på DEKRA i juni 2019. Hon har mångårig erfarenhet av att arbeta brett med HR-frågor i olika roller och branscher, med särskilt fokus på organisation- och ledarskapsutveckling. Anna har ursprungligen en Personalvetarexamen från Stockholms Universitet.

Karin Brossing Lundqvist

Ekonomichef
Karin började på DEKRA april 2016 och har en gedigen erfarenhet som CFO efter att ha arbetat drygt 20 år i internationella bolag inom livsmedels-, fordons-, läkemedels-, försäkrings samt revisionsbranschen. Karin har ursprungligen en civilekonomexamen från Lunds Universitet.

Staffan Lindbom

Controller
Staffan har mångårig erfarenhet från olika ekonomibefattningar inom både tjänsteföretag och industriföretag. Hans utbildning som civilekonom fick han på Handelshögskolan i Göteborg. Staffan har arbetat i bolaget sedan 2007 och hans huvudsakliga arbetsuppgifter är ekonomistyrning och verksamhetsstöd.

Susanne Tufvesson

Teknik- & Kvalitetschef
Susanne har arbetat med kvalitetssäkring och utveckling av ledningssystem i verksamhet inom Teknisk kontroll i drygt 20 år i olika ledande befattningar. Hon har förutom grundläggande utbildning i kvalitetssäkring och ledarskap, lång erfarenhet av hantering av certifieringskrav och branschens myndighetskrav.

Anders Olsson

Sälj & Affärsutvecklingschef

Per Magnusson

Regionchef Nord
Per har lång erfarenhet inom teknik, ledarskap, affärsmannaskap och försäljning. Efter ca 25 år som ingenjör och teknikkonsult inom mekanik och IT, varav drygt 10 år i olika ledande befattningar, bl.a. projektledare, konsultchef, säljchef och regionchef, kom Per till DEKRA i november 2015, och är här ansvarig för vår region nordöst.

Christian Sivertsen

Regionchef Öst
Christian har arbetat i branschen sedan 2003 och har lång erfarenhet inom teknisk kontroll. Med tidigare roller som provningsingenjör, sektionschef, affärsutvecklare, har han byggt goda erfarenheter inom ledarskap och försäljning nationellt som internationellt. Christian har ett brett kontaktnät och goda kunskaper om DEKRA´s tjänsteportfölj.

Tobias Willaume

Regionchef Väst
Tobias har arbetat i branschen sedan 2008 och har mångårig bakgrund inom teknisk kontroll. Med tidigare tjänster så som provningsingenjör, affärsutvecklare och sektionschef har Tobias fått mycket erfarenheter kring DEKRAs tjänsteportfölj, samt ledarskap och försäljning. Tobias har en examen från Chalmers Tekniska Högskola. 

Filip Jinnestrand

Regionchef Syd
Filip har en mångårig bakgrund inom teknisk kontroll och har tidigare arbetat som sektionschef, affärsutvecklare och projektledare, men även som QA/QC och inom oförstörande provning. Förutom en bred kunskap om DEKRAs tjänsteportfölj har Filip även ett utbrett kontaktnät i branschen samt mycket erfarenhet inom både ledarskap och försäljning.

Jari Salo

Affärsområdeschef
Jari har lång erfarenhet av Affärs- och Verksamhetsutveckling, Projektledning, Kvalitetsledning, HSSE och Förändringsledning från komplexa och produktionsintensiva branscher. Jari har arbetat i nationella och internationella roller inom linjeverksamhet och projektverksamhet. Jari som har en ingenjörsexamen i Maskinteknik från Chalmers Tekniska Högskola, började hos DEKRA i februari 2016.
 

Pieter Jilderda

Affärsområdeschef
Pieter har över 15 års erfarenhet av arbete inom inspektionsföretag, både i Sverige och internationellt. Fokus har legat på bland annat konstruktionskontroll, tillverkningskontroll och certifiering, samt internationellt samarbete mellan anmälda organ. Pieter utbildade sig till maskiningenjör vid Tekniska Universitetet i Delft, Holland.

 

Ted Hallqvist

Ted Hallqvist

Affärsområdeschef
Ted har arbetat i branschen sedan 2005 och har lång erfarenhet av projektledning, teknik- och affärsutveckling både inom kärnkraft men även konventionell industri. Med tidigare roller som Provningsingenjör, Metodansvarig, KAM och Projektledare har han ett stort kontaktnät såväl nationellt som internationellt.