Du är här

Ledningsgruppen

Stefan Törngren

VD
Stefan har, bortsett från några år på Ericssons utvecklingsavdelning, varit i branschen sedan han avslutade sin ingenjörsutbildning 2001 och har ett mycket brett kontaktnät i branschen. Stefan har tidigare haft tjänster så som Affärsenhetschef, Regionschef och Sektionschef vilket gett honom mycket erfarenheter och kunskaper inom ledarskap och affärsutveckling.

 

Rikard Wyckman

Teknik- & Kvalitetschef
Med över 15 års erfarenhet inom teknisk kontroll har Rikard bred kunskap inom besiktning, provning och certifiering. Med affärsutveckling som mål leder Rikard sedan 2005 enheten Technology & Business Administration som har till uppgift att kvalitetssäkra och utveckla företagets tjänster för att möta myndigheternas krav och kundernas förväntningar.

Pia Sagré

HR-chef
Pia har arbetat med personalfrågor i drygt 25 år, har arbetat med allting inom HR och har en gedigen erfarenhet inom arbetsrätt. Har tidigare arbetat 20 år i stora svenska kedjeföretag inom detaljhandeln.

Karin Brossing Lundqvist

Ekonomichef
Karin började på DEKRA april 2016 och har en gedigen erfarenhet som CFO efter att ha arbetat drygt 20 år i internationella bolag inom livsmedels-, fordons-, läkemedels-, försäkrings samt revisionsbranschen. Karin har ursprungligen en civilekonomexamen från Lunds Universitet.

Staffan Lindbom

Controller
Staffan har mångårig erfarenhet från olika ekonomibefattningar inom både tjänsteföretag och industriföretag. Hans utbildning som civilekonom fick han på Handelshögskolan i Göteborg. Staffan har arbetat i bolaget sedan 2007 och hans huvudsakliga arbetsuppgifter är ekonomistyrning och verksamhetsstöd.
Lars Risbeg

Lars Risberg

Bolagsjurist
Lars arbetar sedan 2011 som bolagsjurist på DEKRA med ansvar för både svensk och internationell juridik. Lars har mer än 15 års erfarenhet från domstol, advokatbyrå, riskkapitalbolag och konsultverksamhet. Med ett intresse för affärsutveckling har Lars en kommersiellt präglad inriktning på sitt arbete. Lars har en juristexamen från Göteborg.

Susanne Tufvesson

Kvalitet, Hälsa, Säkerhet, Miljöchef
Susanne har arbetat med kvalitetssäkring och utveckling av ledningssystem i verksamhet inom Teknisk kontroll i drygt 20 år i olika ledande befattningar. Hon har förutom grundläggande utbildning i kvalitetssäkring och ledarskap, lång erfarenhet av hantering av certifieringskrav och branschens myndighetskrav.

Per Magnusson

Regionchef Nordöst
Per har lång erfarenhet inom teknik, ledarskap, affärsmannaskap och försäljning. Efter ca 25 år som ingenjör och teknikkonsult inom mekanik och IT, varav drygt 10 år i olika ledande befattningar, bl.a. projektledare, konsultchef, säljchef och regionchef, kom Per till DEKRA i november 2015, och är här ansvarig för vår region nordöst.

Anders Olsson

Säljchef

Jan Holmgren

Regionschef Väst
Jan har varit i kontrollbranschen sedan slutet av 80-talet, både på kund- och på leverantörssidan.  Bl.a. som Inspektionschef inom petrokemin i Stenungsund och under den tiden även varit ordförande i Tiogruppen (branschorganisation för inspektionsfrågor inom Petrokemin i Sverige). Jan har arbetat på DEKRA sedan 2009 och började då som sektionschef för tryckbesiktningsverksamheten på västkusten, och är sedan 2015 chef för region väst.
Filip Jinnestrand

Filip Jinnestrand

Regionchef Syd
Filip har en mångårig bakgrund inom teknisk kontroll och har tidigare arbetat som sektionschef, affärsutvecklare och projektledare, men även som QA/QC och inom oförstörande provning. Förutom en bred kunskap om DEKRAs tjänsteportfölj har Filip även ett utbrett kontaktnät i branschen samt mycket erfarenhet inom både ledarskap och försäljning.

Jari Salo

Affärsområdeschef
Jari har lång erfarenhet från linjeverksamhet och komplexa projekt inom Bygg-, Kärnkrafts- och Energibranschen. Jari har arbetat i roller som Projektledare, Konsultchef, Kvalitetschef, Affärs- & Verksamhetsutvecklare samt global Säkerhetschef. Jari, som har en ingenjörsexamen från Chalmers Tekniska Högskola, började i bolaget under februari 2016.
Pieter Jilderda

Pieter Jilderda

Affärsområdeschef
Pieter har över 15 års erfarenhet av arbete inom inspektionsföretag, både i Sverige och internationellt. Fokus har legat på bland annat konstruktionskontroll, tillverkningskontroll och certifiering, samt internationellt samarbete mellan anmälda organ. Pieter utbildade sig till maskiningenjör vid Tekniska Universitetet i Delft, Holland.