Du är här

Ledningsgruppen

Christian Sivertsen

Regionchef Öst
Christian har arbetat i branschen sedan 2003 och har lång erfarenhet inom teknisk kontroll. Med tidigare roller som provningsingenjör, sektionschef, affärsutvecklare, har han byggt goda erfarenheter inom ledarskap och försäljning nationellt som internationellt. Christian har ett brett kontaktnät och goda kunskaper om DEKRA´s tjänsteportfölj. Christian tillträdde som VD för DEKRA Industrial våren 2024.

Jennie Arkblad

HR-chef
Jennie har drygt 10 års erfarenhet av brett HR-arbete från huvudsakligen tjänstesektorn och har även en bakgrund inom rekryteringsbranschen. Jennie har en kandidatexamen i Human Resource Management vid Göteborgsuniversitet och började på DEKRA hösten 2014. Mellan 2014-2019 arbetade Jennie som HR Generalist för att därefter gå in i rollen som HR Business Partner. Sedan våren 2022 är Jennie HR-chef för DEKRA Sverige.

 

Foto kommer

Ann-Sofie Nyberg

Ekonomichef

Susanne Tufvesson

Teknik- & Kvalitetschef
Susanne har arbetat med kvalitetssäkring och utveckling av ledningssystem i verksamhet inom Teknisk kontroll i drygt 20 år i olika ledande befattningar. Hon har förutom grundläggande utbildning i kvalitetssäkring och ledarskap, lång erfarenhet av hantering av certifieringskrav och branschens myndighetskrav.

Anders Olsson

Sälj & Affärsutvecklingschef
Anders har lång erfarenhet inom ledarskap, teknik, utveckling och försäljning, dels från hans tidigare yrke som officer men också efter 15 år inom teknisk kontroll i ledande befattningar. Sedan Anders började på DEKRA 2015 har han arbetat med försäljning samt affärsutveckling både nationellt och internationellt. Anders har sedan 2018 rollen som Sälj & Affärsutvecklingschef och sedan 2021 samma roll för DEKRA Sweden AB.

 

Tobias Willaume

Regionchef Väst
Tobias har arbetat i branschen sedan 2008 och har mångårig bakgrund inom teknisk kontroll. Med tidigare tjänster så som provningsingenjör, affärsutvecklare och sektionschef har Tobias fått mycket erfarenheter kring DEKRAs tjänsteportfölj, samt ledarskap och försäljning. Tobias har en examen från Chalmers Tekniska Högskola. 
Filip Jinnestrand

Filip Jinnestrand

Regionchef Syd
Filip har en mångårig bakgrund inom teknisk kontroll och har tidigare arbetat som sektionschef, affärsutvecklare och projektledare, men även som QA/QC och inom oförstörande provning. Förutom en bred kunskap om DEKRAs tjänsteportfölj har Filip även ett utbrett kontaktnät i branschen samt mycket erfarenhet inom både ledarskap och försäljning.

Jari Salo

Affärsområdeschef
Jari har lång erfarenhet av Affärsutveckling/Verksamhetsutveckling, Tjänsteutveckling & Sälj, Projektledning, Kvalitetsledning, Säkerhet, Hållbarhet och Förändringsledning från komplexa och produktionsintensiva branscher. Jari har arbetat i internationella & nationella seniora roller inom linjeverksamhet och projektverksamhet under många år. Jari som har en ingenjörsexamen i Maskinteknik från Chalmers Tekniska Högskola, började hos DEKRA i februari 2016.
 

Pieter Jilderda

Affärsområdeschef
Pieter har över 15 års erfarenhet av arbete inom inspektionsföretag, både i Sverige och internationellt. Fokus har legat på bland annat konstruktionskontroll, tillverkningskontroll och certifiering, samt internationellt samarbete mellan anmälda organ. Pieter utbildade sig till maskiningenjör vid Tekniska Universitetet i Delft, Holland.

 

Ted Hallqvist

Ted Hallqvist

Affärsområdeschef
Ted har arbetat i branschen sedan 2005 och har lång erfarenhet av projektledning, teknik- och affärsutveckling både inom kärnkraft men även konventionell industri. Med tidigare roller som Provningsingenjör, Metodansvarig, KAM och Projektledare har han ett stort kontaktnät såväl nationellt som internationellt.