Förstörande Provning

Du är här

Att inte veta är att tro

Det måste gå sönder för att veta om det håller

Hur kan vi veta att material och svets håller? För att garantera säkerhet måste det testas. DEKRA är ackrediterade att utföra förstörande provning exempelvis, dragprovning, slagprovning, hårdhetsprovning samt makro- och mikroprovning

Matilda Arnell
Kontaktperson

Matilda Arnell

Tel.
010 455 1191