VALTO360

Du är här

Information på rätt ställe med tillförlitlig platsdata

Hantera driftmiljön säkert och effektivt

 

VALTO360° är ett virtuellt navigations- och rapporteringsverktyg som är lämpligt för många olika branschapplikationer där tillförlitlig orientering och tillgång till relevant data behövs. VALTO360° möjliggör virtualisering av våra kunders drift- och produktionsmiljöer. Vi fångar de utvalda anläggningarna eller områden som 360° panorama bilder och skapar kundspecifika virtuella vyer och relaterade navigationsfunktioner.

Öka noggrannheten och effektiviteten hos inspektionsprocesser, med stöd av oöverträffad dokumenthantering. Våra fördelar är:

Snabbare lokaliseringsidentifiering förbättrar samarbetet, förbättrar arbetsflödet och främjar säkerheten på plats
Omedelbar tillgänglighet av digitalt material ökar tillförlitligheten och kvaliteten på datadelning
Intuitivt användargränssnitt och navigering är användarvänligt - alla kan bedöma, söka och lägga till platsdata och navigera i produktionslokalerna
• Alternativ för virtuella förberedelser och träning

Det är möjligt att lägga till objektrelaterad information till virtuella vyer. Objektinformationen inkluderar förlagrad information om önskat objekt, som exempelvis text, bilder, dokument, video etc. Tjänsten tillåter också slutanvändare att rapportera information om föremålen från fältet med mobila enheter. Det är möjligt att ansluta QR-kodetiketter till servicelösningen, genom markering av önskat objekt i produktionsmiljön. QR-koden läses av med en smartphone eller surfplatta, som öppnar virtuell vy av objektet direkt på terminalenheten.

Våra kunder kan skapa sina egna användargrupper och vyer av VALTO360°, vilket möjliggör tillhandahållande av tjänster till olika grupper av personal enligt deras arbetsuppgifter och behov. Kunden kan också lägga till vyer och funktioner till VALTO360° för att möta behov av underleverantörer, partners, och myndigheter samt deras egna behov.

VALTO360° kan också skicka och ta emot meddelanden om objekten om det finns händelser som kräver uppmärksamhet eller handling.

Vid behov integrerar vi VALTO360° till kundens datasystem, där informations- och rapporteringspunkter diskuterar direkt med kundens eget dokumenthanterings- och rapporteringssystem.

Tjänsten kan implementeras antingen som Software-as-a-Service (SaaS) eller som en lokal lösning, så att programvaran är installerad på kundens egna data nätverk. Serviceavtalet för VALTO360° inkluderar serviceimplementering-relaterade tjänster, licenser och kundsupport.

 

Appen på jobbet

VALTO360° digitaliserar inspektion av industrianläggningar. Med en speciell kamera, skapas en 360° bild av inspektionsplatsen. Intressanta platser såsom rör, tryckutrustning, ventiler och brandsläckningsutrustning är märkta på bilderna. I den “verkliga världen“ så är dessa platser markerade med QR-klistermärken. Med hjälp av 360° -bilderna kan inspektionsingenjören orientera själv på webbplatsen och identifiera mätpunkterna med förstärkt verklighet. Inspektionsingenjören skannar QR-koden med en smartphone eller padda. Efter att ha gjort mätningar, sätter man in resultaten i inmatningsmasken. Uppgifterna överförs via DEKRA Management System. Kunden får säker tillgång till sin data. Kunden kan komma åt uppgifterna var som helst med en internetanslutning och säkerhetsgodkännande.

 

 

Gå till: VALTO360.com

 

PDF icon VALTO360 (PDF) 1.51 MB
Foto kommer
Kontaktperson

Johan Karlsson

Tel.
010 - 455 1521