Certifiering

Du är här

Ackrediterat certifieringsorgan

DEKRA Industrial AB är ackrediterade av Swedac att utfärda certifieringar. En certifiering ska utföras och certifikat ska utfärdas av ett ackrediterat certifieringsorgan så som DEKRA Industrial AB. När det gäller certifieringar görs det även här regelbundna kontroller av att till exempel certifierad personal håller sin kompetens uppdaterad och giltigheten för certifieringen är tidsbegränsad. Inom vissa områden är det obligatoriskt att vara certifierad under ackreditering. Till exempel måste personal som arbetar med svetsning vara certifierad.

DEKRA Industrial AB erbjuder certifieringstillfällen via vår hemsida och certifiering på plats hos företag enligt överenskommelse.