Arbetsmiljö & Miljö

Du är här

Alla vill komma hem från jobbet

Få vill stanna hemma för alltid

Arbetsplatser är väldigt olika men det är inte självklart att höga risker leder till flera skador eller tvärt om. Att tidigt se och åtgärda risker skapar säkerhet. Problemet kan vara att hitta riskerna och att åtgärda dessa på ett bra sätt. DEKRAs HSE-specialister arbetar sedan många år med att hjälpa kunder att förbättra sin arbetsmiljö. Checklistor och rutiner utvecklas hela tiden för att skapa säkerhet genom struktur och enkelhet.

- Våra kunder uppskattar att vi vet vad som krävs för att följa lagar och normer. Det behöver inte vara så komplicerat att skapa både säkerhet och i sin tur lönsamhet, säger Jari Salo, ansvarig för Arbetsmiljö & Miljö.

FAKTA:
HSE är den engelska förkortningen på Health, Safety and Environment.

Tjänster inom Arbetsmiljö & Miljö

Kontaktperson

Jari Salo

Tel.
010 - 455 1222