Du är här

Livsmedelsbranchen

Arbetsmiljö & hygien i livsmedelsindustrin

Upplever ni det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) som krångligt och resurskrävande? Är er arbetsplats en trygg och säker plats att vistas på? Livsmedelsindustrier verkar i en komplex bransch och berörs av många lagar och regler som verksamhetsutövare måste känna till. DEKRA har arbetsmiljöingenjörer med gedigen yrkesbakgrund inom livsmedelsindustrin med mycket god kännedom om arbetsmiljölagstiftningen. Vi är vana vid att stötta komplext styrda organisationer med olika ledningssystem (t.ex. ISO 14001, 9001 och 45001).

Foto kommer
Kontaktperson

Johan Elvin

Tel.
010 - 455 1596