Du är här

Yrkeshygieniska mätningar

Arbetsmiljömätningar av hygieniska gränsvärden

Har ni en säker arbetsplats? Gör ni de arbetsmiljömätningar som lagen föreskriver? Inom DEKRA har vi lång erfarenhet av olika typer av arbetsmiljömätningar t.ex. inom: belysning, buller, luftkvalitet, damm, mögel, kemikalier samt andra hälsoskadliga ämnen.

En viktig del i företaget/arbetsgivarens Systematiska Arbetsmiljöarbete, SAM (AFS 2001:1) är t ex att bedöma exponering för luftföroreningar genom mätningar. I föreskriften finns de övergripande kraven på arbetsgivarens ansvar och skyldighet att regelbundet undersöka arbetsförhållanden samt bedöma risker för att någon kan komma att drabbas av ohälsa i arbetet. Utgörs exponeringen av luftföroreningar, vibrationer, buller och dylikt, så behöver undersökningarna endast utgöras utav yrkeshygieniska mätningar.

Kontaktperson

Sofia af Donner Vassback

Tel.
010 - 455 13 27
Kontaktperson

Tobias Pier

Tel.
010 - 455 15 80