Du är här

Riskbedömning av kemikalier

Varje användare av kemiska produkter har ett ansvar enligt lag att bedöma vilka risker användningen kan medföra

Lagen föreskriver att varje arbetsgivare och organisation skall identifiera de kemiska riskkällor som finns inom den egna verksamheten. Varje riskkälla skall identifieras samt bedömas med avseende på arbetsmiljö och yttre miljö. Varken egen personal eller andra intressenter får utsättas för kemiska hälsorisker, ej heller den yttre miljön får påverkas. Arbetsgivaren skall vidta åtgärder nödvändiga för att eliminera/minimera påverkan på inre/yttre miljö. Det skall t.ex. framgå (dokumenterat) hur kemiska produkter ska hanteras, används och förvaras på en arbetsplats, samt vilka skyddsanordningar och personlig skyddsutrustning som erfordras.

DEKRA HSE & Quality har expertis med lång erfarenhet inom området. Vi hjälper våra kunder med att identifiera lagkrav, genomföra riskbedömningar, ta fram kemikalieregister samt implementera rutiner för en systematisk hantering av kemikalier - som lagen föreskriver. Vi hjälper våra kunder att höja säkerheten på sina anläggningar, verkstäder och kontor!

Kontaktperson

Sofia af Donner Vassback

Tel.
010 - 455 13 27
Kontaktperson

Tobias Pier

Tel.
010 - 455 15 80