Du är här

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Ta kontroll över riskerna

År av erfarenhet från HSE-P, hälsa, säkerhet, miljö och processäkerhetsområdet, har möjliggjort för DEKRA att utveckla en bred kunskap. Detta gör det idag möjligt för oss att stötta våra kunder vid varje fas av ett HSE-P-projekt. DEKRA kan genom lokal representation i många länder, vara din följeslagare och hjälpa dig att garantera trygghet, säkerhet och kvalitet.

Varje företag måste ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM). Genom att regelbundet undersöka sin arbetsmiljö, hittar man risker som sedan ska bedömmas och värderas. Allvarliga risker ska åtgärdas omedelbart medan vissa åtgärder kan föras in i en handlingsplan för att hanteras senare. Vidtagna åtgärder ska sedan kontrolleras. DEKRA hjälper Er att implementera ett system så att ni arbetar med arbetsmiljöfrågor på ett systematiskt sätt.

Kontaktperson

Sofia af Donner Vassback

Tel.
010 - 455 13 27
Kontaktperson

Tobias Pier

Tel.
010 - 455 15 80