Du är här

13/5 - 2022

Reglerna för krav på certifiering av pannoperatörer ses över av Arbetsmiljöverket

Vi vill härmed upplysa er om att Arbetsmiljöverket den 11:e maj har beslutat att göra en översyn av reglerna i AFS 2017:3 gällande kravet på certifiering av pannoperatörer som arbetar med pannor i kategori 1-4, vilka träder i kraft 1 december 2022.

Vad översynen innebär och vad eventuella ändringar kan komma att bli är för oss inte kända mer än att Arbetsmiljöverket har indikerat att kompetenskravet kan komma att differentieras i de olika kategorierna 1-4.

Syftet med certifieringen grundar sig i att säkerställa att arbetstagarna har de kunskaper som krävs, detta genom att precisera och komplettera Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2006:4 om användning av arbetsutrustning.

De generella kraven som anges i AFS 2006:4 om att personalen skall ha den utbildning och de instruktioner som behövs för att upprätthålla en säker drift omfattas inte av Arbetsmiljöverkets översyn. De krav på arbetsgivares dokumentation över praktiska och teoretiska kunskaper med avseende på säker användning av utrustning med särskilda risker enligt AFS 2006:4 gäller fortsatt.

Översynen kommer endast att beröra certifieringskraven i AFS 2017:3 varför vi fortsatt anser att det är viktigt att arbetsgivare säkerställer att arbetstagare innehar rätt utbildning som är dokumenterad.

DEKRA kommer att bevaka och samverka i Arbetsmiljöverkets översyn och informera om eventuella förändringar som kan påverka våra kunders verksamhet.

För ytterligare information hänvisar vi till Arbetsmiljöverkets hemsida;

https://www.av.se/nyheter/2021/reglerna-for-krav-pa-certifiering-av-pannoperatorer-ses-over/

Vid frågor kontakta boileropbase@dekra.com alternativt kontakta vår kundtjänst 010-455 16 00.