Du är här

Skapa och underhåll ett effektivt miljöledningssystem enligt ISO 14001

2-dagars utbildning

Denna kurs ger deltagarna den kunskap och de färdigheter som krävs för att utveckla, implementera och upprätthålla ett miljöledningssystem i enlighet med standarden ISO 14001. I kursen går vi igenom de olika kravelementen i ISO 14001-standarden och hur dessa införs och tillämpas i verkligheten.

 

Kursen behandlar följande områden:

 • ISO 14001

 • Processen för att implementera ett miljöledningssystem

 • Utveckling av miljöpolicy, mål och handlingsplaner

 • Identifiera och fastställ betydande miljöaspekter

 • Övervakning, mätning och kontinuerlig förbättring av miljöledningssystemet

 • Riskbedömning och riskhantering i den yttre miljön

 • Nödlägesberedskap

 • Lagefterlevnad med hjälp av ISO 14001

 • Intern och extern kommunikation kring miljöfrågor

 • Förberedelser för interna och externa revisioner

 

Kursen varvas med teori och praktiska övningar. Vid kursens slut kommer deltagarna att ha fått verktyg och metoder som behövs för att driva och ständigt förbättra sitt miljöledningssystem i linje med ISO 14001.

 

Antal dagar: 
2 dagar
Pris: 
9 900 SEK exkl moms per deltagare. I priset ingår kursdokumentation, lunch och fika.

Kommande kurstillfällen

Vi förbehåller oss rätten att ställa in vid för lågt deltagarantal.

 

 • Göteborg
  29-30 maj
  Dag 1: 09:00-17:00. Dag 2: 08:30-16:30
  Sista anmälningsdag 15 maj
 • Stockholm
  12-13 september
  Dag 1: 09:00-17:00. Dag 2: 08:30-16:30
  Sista anmälningsdag 29 augusti
Kontaktperson

Sofia af Donner Vassback

Tel.
010 - 455 1327