Du är här

Systematiskt arbetsmiljöarbete med hjälp av ISO 45001

2-dagars utbildning

Denna kurs ger deltagarna en förståelse för hur systematiskt arbetsmiljöarbete kan implementeras med hjälp av ledningssystemstandarden ISO 45001. Kursen syftar till att utrusta deltagarna med kunskap och färdigheter för att effektivt skapa och underhålla ett arbetsmiljöledningssystem som främjar en säker och hälsosam arbetsmiljö, minskar arbetsrelaterade skador och sjukdomar samt förbättrar övergripande arbetsprestationer.

 

Kursen behandlar följande områden:

 • ISO 45001

 • Processen för att implementera ett arbetsmiljöledningssystem

 • Utveckling av arbetsmiljöpolicyer, mål och handlingsplaner

 • Övervakning, mätning och kontinuerlig förbättring av arbetsmiljöledningssystemet

 • Riskbedömning och riskhantering i arbetsmiljön

 • Nödlägesberedskap

 • Lagefterlevnad med hjälp av ISO 45001

 • Intern och extern kommunikation kring arbetsmiljöfrågor

 • Förberedelser för interna och externa revisioner

 

Kursen varvas med teori och praktiska övningar. Vid kursens slut kommer deltagarna att ha fått verktyg och metoder som behövs för att driva och ständigt förbättra arbetsmiljöarbetet i linje med ISO 45001 och därmed bidra till en säker, hälsosam och hållbar arbetsplats.

 

Antal dagar: 
2 dagar
Pris: 
9 900 SEK exkl moms per deltagare. I priset ingår kursdokumentation, lunch och fika.

Kommande kurstillfällen

Vi förbehåller oss rätten att ställa in vid för lågt deltagarantal.

 

 • Stockholm
  23-24 maj
  Dag 1: 09:00-17:00. Dag 2: 08:30-16:30
  Sista anmälningsdag 9 maj
 • Stockholm
  26-27 september
  Dag 1: 09:00-17:00. Dag 2: 08:30-16:30
  Sista anmälningsdag 12 september
 • Göteborg
  3-4 oktober
  Dag 1: 09:00-17:00. Dag 2: 08:30-16:30
  Sista anmälningsdag 19 september
Kontaktperson

Sofia af Donner Vassback

Tel.
010 - 455 1327