Du är här

Ditt järnvägsprojekt - vägen genom EG-kontroll

Innan man kan ta en infrastruktur, ett fordon eller ett tekniskt system i drift måste man ha Transportstyrelsens godkännande. För att göra denna process smidig, effektiv och med största nytta för er erbjuder vi en utbildning där det ges vägledning till ett godkänt system.

Utbildningen omfattar förklaring av begrepp inom området, genomgång av Europeiska regelverk, översiktlig genomgång av de olika TSD:erna, beskrivning av det anmälda organets granskning samt praktikfall.

Antal dagar: 
1 dag
Pris: 
4 500 kronor exkl. moms