Du är här

SS-EN ISO 13585 - Hårdlödning – Prövning av lödare och operatörer för hårdlödning

Nycertifiering

Certifikatet är personligt och gäller i 3 år under förutsättning att lödaren arbetar inom det område som han eller hon är certifierad för och att detta styrks av ansvarrig person hos arbetsgivaren med en signatur var 6:e månad.

Certifieringen sker genom övervakning av en lödarprövning där lödaren följer en lödprocedurspecifikation (BPS alt. pBPS). Vid certifieringen ska lödaren ha kunskap om och kunna arbeta efter ett löddatablad (BPS/pBPS) som är utarbetad enligt tillämplig EN-standard. Under lödarprövningen skall lödaren själv ansvara för att samtliga parametrar följs i enlighet med aktuell pBPS/BPS. Övervakaren ska kontrollera att lödaren följer parametrarna i aktuell pBPS/BPS. Lödaren skall avsluta lödningen med att rengöra lödningen från oxider/flussrester med lämplig utrustning. 

Varje provstycke skall granskas visuellt och därefter med en eller flera av följande prövningar oförstörandeprovningsmetoder enligt SS-EN 12799: radiografering, ultraljudprovning. Om dessa provningar inte är möjliga att utföra pga foggeometri eller förbanddstyp kan penetrantprovning, magnetpulverprovning, täthetsprovning utföras.

Den oförstörande provningen kan ersättas med förstörande provning enligt SS-EN 12797, t.ex. urrivningsprovning (fläkprov), makroskopisk provning alternativt böjprovning (bockprovning), skjuvprovning, dragprovning, metallografisk provning och hårdhetsprovning.

Ytterligare provning kan krävas i produktstandarder eller enligt avtal.

Lödarprövningen bygger på väsentliga parametrar. För varje väsentlig parameter finns ett giltighetsområde definierat och hårdlödning utanför giltighetsområdet kräver en ny prövning. Dessa väsentliga parametrar gäller endast för metoderna 912 (flamhårdlödning) och 916 (induktionshårdlödning). För övriga metoder är giltighetsområdet obegränsat för angivna parametrar förutom hårdlödningsmetoden som alltid bara gäller för den som man använt vid prövningen. Det kan finnas andra parametrar som tillverkaren anser väsentliga inom vissa tillämpningar, t.ex. begränsad åtkomst för brännaren, vilket kräver en separat prövning

De väsentliga parametrarna är lödprocedur är:

  • hårdlödningsmetod;

  • formvara;

  • typ av fog;

  • grundmaterialgrupp(er);

  • överlappslängd

  • hårdlodstyp;

  • tillförsel av hårdlod;

  • dimensioner (materialtjocklek, rörets ytterdiameter och överlappslängd);

  • hårdlodets flödesriktning;

  • mekaniseringsgrad.

Förlängning av certifikat för ytterligare 3 år kan ske om certifikatet har samtliga 6-månaderssignaturer som intygar att lödaren eller lödoperatörens kontinuerligt utfört lödfogar med den kvalité som produktionen kräver. samt ett provningsintyg från röntgen-, ultraljud eller brytprovning, ej äldre än 6 månader, som styrker lödarens kompetens.

Priser enligt DEKRA:s prislista. Alternativt offert eller avtal.

DEKRA Industrial AB kan även bedöma certifieringen som anmält Organ (Nr. 0640) enligt AFS 2016:1 (PED/2014/68/EU) bilaga 1, avsnitt 3.1.2

DEKRA Industrials beslut i certifieringsfrågor kan överklagas samt klagomål kan även framföras till ledningen för certifieringsorganet. Överklagandet ska ske skriftligt. Gå till: Har du förbättringsförslag, synpunkter eller klagomål?


A3 Poster - Lödarprövning enligt SS-EN ISO 13585:2012