Du är här

Repetitionsutbildning för mobila arbetsplattformar enligt LUR (Liftutbildningsrådet)

Enligt SS-ISO 18878:2013 ska arbetsgivaren försäkra sig om att föraren av en mobil arbetsplattform är examinerad eller återexaminerad till relevant kompetensnivå. I standarden anges giltigheten för förarcertifikatet till 5 år. Denna utbildning riktar sig till den som behöver återexamineras.

Utbildningen ger trygghet i att planera, organisera och utföra arbeten från en arbetsplattform på ett säkert sätt, oavsett om deltagaren är ansvarig, kör eller arbetar med olika plattformar. Utbildningen innehåller teoretiska och praktiska moment där du får träna i att hantera olika arbetsplattformar. Efter genomgången utbildning erhålls ett nordiskt förarbevis.

Antal dagar: 
½ dag
Pris: 
enligt offert