Du är här

Användning av fordonslyft

Att lyfta en bil med pelarlyft, SAX-lyft eller annat lyftverktyg ska utföras av personal med dokumenterad kompetens.

Denna utbildning ger en inblick i vilka moment som bör säkras under lyftet – allt från lyftens konstruktion till bilens placering. Vi går även igenom hur man bör utföra sin dagliga tillsyn på lyften och hur denna bör dokumenteras, allt för att ha en säker arbetsplats.

Denna utbildning sker på plats hos er.

Antal dagar: 
½ dag
Pris: 
enligt offert