Du är här

Roller-Ansvar på en arbetsplats där lyftanordningar används

Utbildningen går igenom vilka lagkrav som gäller när man skall använda sk. lyftanordningar.

Vi tittar på vem som har ansvaret vid ett lyft med t ex en mobilkran, traverskran och/eller en mobil arbetsplattform. Vi förklarar innebörden av orden skyddsrond och arbetstillstånd och utreder vem som har samordningsansvaret när t ex flera mobilkranar arbetar inom samma område. Vi lär oss hur man utför och följer upp en riskanalys vid ett lyftmoment. Utbildningen riktar sig till personal som har ansvar för hantering av lyftanordningar på en arbetsplats.

Antal dagar: 
1 dag
Pris: 
enligt offert