Du är här

Användning av arbetsutrustning

Utbildningen går igenom hur man gör en riskbedömning enligt föreskriften för att säkerställa att arbetsutrustning uppfyller dessa krav. Syftet med denna utbildning är att deltagarna ska förstå vad föreskriften innebär för olika verksamheter.

Vi går ingående igenom hur man ska göra en riskbedömning enligt förskriften, gränsdragning vid ombyggnad av exempelvis en maskin (CE-märkning eller inte) och dokumentation enligt föreskriften. Utbildningen riktar sig till konstruktörer och brukare av arbetsutrustning.

Antal dagar: 
1 dag
Pris: 
enligt offert