Du är här

29/10 - 2019

Vi hjälper er att kontrollera arbetsmiljön – för säkrare arbetsplatser

Att öka säkerheten inom offentlig och privat sektor är ett viktigt mål för oss. Men ännu viktigare är det såklart för de som ska vistas på arbetsplatsen varje dag. Genom vårt samarbete med TOOLS får ni som kund en helhet: DEKRA gör mätningar och behovsanalyser TOOLS skapar lösningar.

Damm mätning
Det är viktigt att tidigt identifiera risker som berör arbetsmiljön och åtgärda dessa innan någon kommer till skada. Därför samarbetar vi med TOOLS. Tillsammans med dem kommer vi ut till er och genomför arbetsmiljöinventeringar och mätningar inom till exempel buller, damm, belysning, vibrationer eller kemiska risker.
 
Utifrån DEKRA:s riskbedömningar, mätningar och analyser kan TOOLS sedan hjälpa er med till exempel andningsmasker vid dammiga miljöer, eller bulleravskärmning vid höga ljudnivåer.
 
Fördelen för oss är att DEKRA är rikstäckande och kan bistå våra kunder i hela landet. Det ger oss en styrka, eftersom vi kan erbjuda våra kunder hög kompetens och goda resurser inom området arbetsmiljö, menar Torleif Cumléus, försäljningsansvarig för Hälsa, Miljö & Säkerhet på TOOLS. 
 
DEKRA:s specialister har lång erfarenhet och god kännedom om gällande arbetsmiljölagstiftning och de standarder/föreskrifter som reglerar arbetsmiljön. Utifrån de riskbedömningar och analyser som DEKRA utför, kan TOOLS erbjuda högkvalitativa produkter, som direkt bidrar till en säkrare arbetsmiljö hos kunden.
 
Styrkan för oss i det här samarbetet är att vi kan erbjuda våra kunder helhetslösningar för många olika typer av arbetsmiljöproblem, säger Jari Salo, Affärsområdeschef Safety & Quality Management Nordic, hos DEKRA.
 
Det känns alltid mycket inspirerande att kunna hjälpa kunder inom arbetsmiljöområdet och samtidigt bidra till att skapa säkrare arbetsplatser, tillsammans med TOOLS, fortsätter Jari Salo.
 
För er som kund innebär samarbetet att ni får tillgång till hög kompetens både inom arbetsmiljöinventering och analys, samt inom lösningar för att skydda medarbetarna – eller ännu hellre: eliminera eller förebygga riskerna helt.
 
Genom detta samarbete har vi möjligheten att erbjuda avancerad rådgivning och projektledning via DEKRA, som krävs för att kunna genomföra komplexa projekt på ett säkert sätt, säger Torleif Cumléus.
 

Läs mer om Tools här>>