Du är här

4/3 - 2016

SFVF och DEKRA Industrial AB tecknar avtal för att öka säkerheten på bilverkstäderna

Sveriges Fordonsverkstäders Förening, SFVF driver frågan om den kvalitetsverifierande branschstandarden Godkänd Bilverkstad för att öka säkerheten på bilverkstäderna runt om i Sverige. Detta efter att det rapporterats om kvalitetsbrister på bilverkstäderna. Som ett komplement till denna branschstandard som rullas ut under 2016 har SFVF och DEKRA Industrial AB tecknat ett löpande avtal kring besiktning av arbetsutrustningen. 

Sveriges Fordonsverkstäders Förening, SFVF driver frågan om den kvalitetsverifierande branschstandarden Godkänd Bilverkstad för att öka säkerheten på bilverkstäderna runt om i Sverige. Detta efter att det rapporterats om kvalitetsbrister på bilverkstäderna. Som ett komplement till denna branschstandard som rullas ut under 2016 har SFVF och DEKRA Industrial AB tecknat ett löpande avtal kring besiktning av arbetsutrustningen. 

Kunskapen kring lagstadgad besiktning, exempelvis vad som är besiktningspliktigt och hur ofta besiktningen ska ske bör förbättras hos verkstäder. DEKRA är ackrediterade, dvs. godkända av myndigheten SWEDAC för att utföra besiktning av bland annat fordonslyftar, tryckluftsbehållare och maskindrivna portar. SFVF vill genom avtalet med DEKRA underlätta för de anslutna verkstäderna att få kontroll på sina utrustningar och genom detta få en säkrare arbetsmiljö.

- Vi valde DEKRA för att de har lång erfarenhet, är rikstäckande och visar ett stort engagemang i arbetet med att öka kvaliteten och säkerheten hos verkstäder och det ligger helt i linje med SFVFs ambition, säger SFVF:s VD Bo Ericsson.

Avtalet börjar gälla fr.o.m. 4 mars 2016.

SFVF
Sveriges Fordonsverkstäders Förening, SFVF är en branschförening med över 1 900 anslutna verkstäder som samverkar med myndigheter, verkstäder och andra företag på den svenska bileftermarknaden. Vi bevakar, informerar och är med och påverkar regler, lagar och övergripande beslut i branschen för att förbättra villkoren både för bilägare och verkstäder.