Du är här

29/6 - 2016

DEKRA utför provning på Saabs ubåtar

Försvars och säkerhetsföretaget Saab väljer DEKRA Industrial AB som partner för tekniska kontrolltjänster inom oförstörande provning (OFP) vid sina marina produktionsanläggningar i Karlskrona, Malmö och Muskö.

Försvars och säkerhetsföretaget Saab väljer DEKRA Industrial AB som partner för tekniska kontrolltjänster inom oförstörande provning (OFP) vid sina marina produktionsanläggningar i Karlskrona, Malmö och Muskö.

DEKRA kommer att utföra all OFP vid tillverkningen av två ubåtar, modell A26 för den svenska marinen. Det är ett tekniskt komplext uppdrag som kommer att omfatta många olika provningsmetoder. DEKRA har köpt in mycket befintlig utrustning från Saab till jobbet men kommer också att utveckla och bygga mekaniserad provningsutrustning för vissa delar av inspektionen. Avtalet inkluderar även ytfartyg och övriga provningsarbeten på de marina anläggningarna i Karlskrona, Malmö och Muskö.

I första etappen löper avtalet på 3 år och inom ett år räknar DEKRA med en bemanning på 15-20 personer som enbart arbetar med detta uppdrag.
– Vi har under många år utfört OFP åt Kockums och självklart är vi både glada och stolta att Saab nu valde att fördjupa sitt samarbete med oss. Vi vet att vi har hög kompetens inom provning och att vi är konkurrenskraftiga, så vi hoppas på en lång affärsrelation och öppnar därför nu ett kontor i Karlskrona, berättar Stefan Qvist, sektionschef på DEKRA i Blomstermåla.