Du är här

19/12 - 2018

DEKRA startar upp ett innovationscenter för IoT

Ett led i att bli en starkare partner för kunderna.

Innovation

DEKRA genomför en global omorganisering för att bättre stå rustade för framtidens utmaningar. Från den 1 januari kommer DEKRA att delas in i 8 geografiska regioner och 8 servicedivisioner med globalt ansvar för tjänsteutveckling och effektivisering inom olika teknikområden. 

Divisionen Industrial Inspection, som leds av Joakim Wikeby, har under hösten påbörjat arbetet med ett innovationscenter för digitalisering, IoT och beräkning. Centrat kommer byggas upp i Sverige och ledas av Martin Edgren. Kunskap inom beräkning och analys av data har en stark koppling till IoT och monitorering. Genom att kombinera dessa tjänster kommer DEKRA kunna svara upp emot den ökande efterfrågan på marknaden. 

”Vi ser stora synergier i att göra denna satsning. Vi ser ett växande behov från våra kunder att vässa oss ytterligare inom hållfasthet och analyser som kombinerat med vårt starka kundfokus kommer bidra till att ytterligare stärka vår position som det ledande företaget i vår bransch”, säger Stefan Törngren, VD på DEKRA Industrial AB.

Kundnyttan är att förbättra både säkerhet och tillgänglighet genom att arbeta med data online och kontinuerligt leverera status för en anläggning.  Inom innovationscentret tas IoT-lösningar fram för att ge kunden stöd i verksamheten och producera beslutsunderlag i realtid.

”Det var naturligt att välja Sverige som bas för IoT och digitalisering, då svensk industri är långt framme och vi där får en naturlig dragkraft. Sen är det alltid kul att arbeta med den svenska verksamheten inom vår globala koncern”, säger Joakim Wikeby.

I samband med innovationscentrets uppstart söker DEKRA nya medarbetare som ska väva samman dataanalys och sensorteknologi med hållfasthet och beräkning. 

Länk till våra lediga tjänster finns på: https://jobba-hos-oss.dekra-industrial.se/