Du är här

2/12 - 2015

DEKRA kontrollerar den första tillgänglighetsanpassade hållplatsen för Jernbaneverket i Norge

DEKRA har haft förtroendet att som Anmält Organ för Järnvägssystem kontrollera att Harestua station är tillgänglig för rörelsehindrade.

DEKRA har haft förtroendet att som Anmält Organ för Järnvägssystem kontrollera att Harestua station är tillgänglig för rörelsehindrade. Under oktober 2015 kunde man verifiera att stationen uppfyller kraven. DEKRAs utfärdade intyg var de första EG-kontrollintygen Jernbaneverket tar emot i Norge.

Harestua är en ny hållplats på Gjøvikbanen med 85 parkeringar och uppvärmda väntrum som skall underlätta kommunikationen för de boende i Harestua.