Du är här

27/9 - 2016

DEKRA Industrial AB tar hem stort prestigeprojekt

DEKRA har vunnit upphandlingen om att genomföra alla bedömningar som Anmält Organ för Trafikverkets Projekt Ostlänken. Totalt kom fyra anbud in i upphandlingen till Trafikverket.

DEKRA har vunnit upphandlingen om att genomföra alla bedömningar som Anmält Organ för Trafikverkets Projekt Ostlänken. Totalt kom fyra anbud in i upphandlingen till Trafikverket.

Ostlänken är ett av de största infrastrukturprojekten i modern tid i Sverige med en budget på 35 miljarder kronor. Det innebär att Sverige tar första stegen mot en ny generation järnväg med den dubbelspåriga höghastighetsjärnvägen mellan Järna och Linköping.
Som Anmält Organ är DEKRAs uppdrag är att säkra och granska att design och utförande uppfyller EU-krav, så kallade ”Tekniska specifikationer för driftkompabilitet”. Uppdraget sträcker sig inledningsvis under en 5-årsperiod och väntas sysselsätta två personer på heltid.

- Det är fantastiskt spännande att få vara en del i detta unika projekt och vi kommer säkert att mötas av en hel del utmaningar under den långa tid projektet beräknas pågå, säger Lars Gustafson, Affärsområdeschef Business Development på DEKRA.

Byggstart sker under åren 2017-2021 och målet är att de första tågen ska kunna börja rulla 2028. När projektet är klart ska det ha byggts cirka 15 mil ny höghastighetsjärnväg, 200 broar och 20 kilometer tunnlar.