Du är här

Pannoperatörsutbildning - Förberedelse för certifiering, Kategori 1-2

Boka en pannoperatörsutbildning kat 1-2 inför certifiering till pannskötare enligt AFS 2017:3. Kursen förbereder dig till provet för personcertifiering.
Du kan också boka din certifiering hos oss.

Enligt AFS 2017:3 – ”Användning och kontroll av trycksatta anordningar”, ska operatörer av pannor vara certifierade. Kravet gäller fr o m 1 december 2025 för operatörer av pannor i kategori 1 och 2 och fr o m 1 december 2025 för operatörer av pannor i kategori 3 och 4. Detta är en förberedande utbildning inför certifiering av pannoperatör.

Det finns inget krav på pannoperatörsutbildning, men operatören ska ha den kompetens som krävs, både teoretiskt och praktiskt för att hantera drift och underhåll av aktuell typ av panna på ett effektivt och säkert sätt. Denna utbildning omfattar de kompetenskrav som regelverket ställer för certifiering och givetvis kan Ni också välja att certifiera Er hos oss. Pannoperatörsutbildningen är lärarledd och sker på plats i våra lokaler. Pannoperatörsutbildningen erbjuds antingen som utbildningstillfällen via vår hemsida eller som företagsanpassad utbilding. För företagsanpassade alternativ, kontakta oss för offert längre ner på sidan.

 

Antal dagar: 
2 dagar
Pris: 
10 900 SEK exklusive moms. I priset ingår lunch och kaffe/fika

Kommande kurstillfällen:

 

Vi förbehåller oss rätten att ställa in vid för lågt deltagarantal
 
(Vänligen notera att tidschemat kan komma justeras beroende på kursort och kursledare)
Kontaktperson

Vill du ha hjälp med utbildning?

Tel.
010 – 455 1000