Du är här

Förstärkningstillfälle – förberedelse inför certifiering, Kategori 1 - 2 (online)

Boka ett förstärkningstillfälle inför certifieringen av pannoperatörer enligt AFS 2017:3. Tillfället förbereder de pannoperatörer som tidigare har gått en förberedande utbildning hos oss inför certifieringen. Utbildningen hålls online via MS Teams.

Enligt AFS 2017:3 – ”Användning och kontroll av trycksatta anordningar”, ska operatörer av pannor vara certifierade fr.o.m. den 1 december 2025. För att bli certifierad pannoperatör krävs en examinering där pannoperatören ska uppvisa kunskap om bl.a. pannors funktion och uppbyggnad, föreskriftsregler, tillsyn, och risker kopplade till drift och handhavande av pannor.

Detta förstärkningstillfälle är anpassat till de som har gått en av våra förberedande utbildningar inför certifieringen men vill öka sina kunskaper ytterligare inom vissa områden.

Under förstärkningstillfället sker en sammanfattande genomgång om de krav som ställs på en pannoperatör och det ges möjlighet till att ställa frågor inom de olika områdena där kunskapskrav finns. Allt för att öka möjligheterna till att certifiera sig som en pannoperatör mot AFS 2017:3.

Det finns inget krav på att pannoperatörsutbildning ska genomföras, men operatören ska ha den kompetens som krävs, både teoretiskt och praktiskt för att hantera drift och underhåll av aktuell typ av panna på ett effektivt och säkert sätt. Kompetensen ska styrkas genom certifiering där operatören uppvisar sin kompetens genom ett kunskapsprov. DEKRA erbjuder utbildningar som omfattar de kompetenskrav som regelverket ställer för certifiering av pannoperatörer och givetvis kan ni också välja att certifiera er hos oss.

Denna förstärkningsdag hålls via Teams. Övriga pannoperatörs-utbildningar erbjuds antingen som fasta utbildningstillfällen via vår hemsida eller som företagsanpassad utbildning hos er eller på plats hos oss. För företagsanpassade alternativ, kontakta oss för offert längre ner på sidan

 

Antal dagar: 
Halvdag
Pris: 
- SEK exklusive moms.
Kontaktperson

Vill du ha hjälp med utbildning?

Tel.
010 – 455 1000