Du är här

Tryckkärl EN 13445

Välkommen på utbildning hos DEKRA!

Sedan år 2002 gäller EN 13445 som förstahandsalternativ för att uppfylla EU direktiv 2014/68/EU (PED, AFS 2016:1) när man tillverkar tryckkärl som ska släppas ut på den europeiska marknaden. Standarden ger ett helhetsgrepp om allt från materialval och konstruktion till tillverkning och kontroll för icke eldberörda tryckkärl. Vi erbjuder en utbildning som ger dig en gedigen inblick och kunskap om hur EN 13445 ska tillämpas.
Din bakgrund kan vara t ex konstruktör, inspektör, projektledare, kvalitetsansvarig, svetsansvarig eller kontrollant.

 

Kursinnehåll:

Utbildningen fokuserar på tryckkärl i stål, enligt delarna ett till fem av EN 13445: 
 • Del 1: Allmänt
 • Del 2: Material
 • Del 3: Konstruktion
 • Del 4: Tillverkning
 • Del 5: Kontroll och provning
 
Delar som får extra fokus är t ex:
 • Materialval, krav på tryckkärlsstål, materialintyg, PMA
 • Dimensionering, konstruktionskrav, lastfall, skademekanismer
 • Tillverkningskrav, toleranser, spårbarhet, svetsning, formning, värmebehandling
 • Kontroll under tillverkning, provningskrav, slutkontroll, provtryckning
 • Teknisk dokumentation, märkning
 
Under kursen kommer ni att få ta del av DEKRAs omfattande kännedom och erfarenheter om hur SS-EN 13445 tillämpas i praktiken. Våra lärare arbetar med EN 13445 i praktiken dagligdags och har mångårig erfarenhet från de flesta branscher där EN 13445 tillämpas.
 
Kursens teoridelar varvas intensivt med övningsuppgifter, vilket gör att man på ett aktivt sätt kan ta till sig och memorera kunskaperna. Utbildningsmaterial tillhandahålls av DEKRA.
 
Kursen kan kombineras med andra relevanta påbyggnadskurser från DEKRA som t ex:
 • PED (CE-märkning av tryckbärande anordningar)
 • EN 13480 Rörledningar
 • Ombyggnad, reparation och sammanfogning av trycksatta anordningar (enligt AFS 2017:3)
 • ASME
 • Aggregat
 
 
Kursledare (varierar): Andreas Sjöblom, Henrik Lindmark, Danny Nissan, Joakim Majak, Pieter Jilderda.
 
 
Rabatt 20%: Vid flera deltagare från samma företag ges rabatt om 20% per deltagare.
 

 

Antal dagar: 
2 dagar
Pris: 
per deltagare är 13 000 SEK exkl. moms. I priset ingår kursdokumentation, lunch och fika

 

Kommande kurstillfällen - Nya datum kommer

(Vänligen notera att tidschemat kan komma justeras beroende på kursort och kursledare)